RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Použití určitých pravidel hospodářské soutěže EU na zemědělské produkty

Toto nařízení platí v Evropské unii (EU) na určitá pravidla hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví, že kromě určitých výjimek uvedených níže, čl. 101 až 106 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 81 až 86 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) platí na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a 102 SFEU (dříve čl. 81 odst. 1 a 82 SES) související s produkcí zemědělských produktů a obchodem s nimi.

Existují tři výjimky. Tato obecná pravidla se nevztahují na:

  • dohody, rozhodnutí a jednání, které tvoří nedílnou část vnitrostátní organizace trhu;
  • dohody, rozhodnutí a jednání, které jsou nezbytné pro dosahování cílů společné zemědělské politiky (SZP);
  • určité dohody, rozhodnutí a jednání zemědělců a zemědělských sdružení pocházejících z jedné země Evropské unie (EU), pokud tyto dohody neobsahují povinnost účtovat určité ceny, nebrání hospodářské soutěži ani neohrožují cíle SZP.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1184/2006

24. 8. 2006

-

Úř. věst. L 214 

ze dne 24. 6. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1234/2007

23. 11. 2007

-

Úř. věst. L 299 

ze dne 16. 11. 2007

Nařízení (ES) č. 361/2008

14. 5. 2008

-

Úř. věst. L 121 

ze dne 7. 5. 2008

Nařízení (ES) č. 491/2009

24. 6. 2009

-

Úř. věst. L 154 

ze dne 17. 6. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1184/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 30.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky