RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmän ram

Jordbruk

Den gemensamma jordbrukspolitiken har två tyngdpunkter: stödet till de europeiska jordbrukarnas konkurrenskraft och uppmuntran till landsbygdsutveckling, särskilt i mindre gynnade områden. Inom dessa ramar har reglerna för finansiering av jordbruket utvecklats och i allt högre grad inriktats på miljöskydd och produktkvalitet snarare än kvantitet. Dessutom har EU ökat sitt engagemang på området för landsbygdsutveckling genom att införa ett enhetligt finansieringsinstrument som gynnar jordbruk och skogsbruk och alla andra former av verksamhet på landsbygden. I övrigt spelar också systemen för kontroll och övervakning en central roll vid förvaltningen av dessa åtgärder, samtidigt som de ser till att åtgärderna är lagenliga och att jordbrukssektorn inom EU fortsätter att utvecklas.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början