RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Všeobecný rámec

Poľnohospodárstvo

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) má dva hlavné prvky: pomoc európskym farmárom pri dosahovaní konkurencieschopnosti a podpora rozvoja vo vidieckych oblastiach, najmä v najviac znevýhodnených regiónoch. Súčasne sa však zmenilo financovanie farmárov, pričom sa rastúca pozornosť zameriava na ochranu životného prostredia a skôr na kvalitu ako na objem výroby. EÚ súčasne prijala významný záväzok zabezpečiť rozvoj vidieka prostredníctvom samostatného finančného nástroja, ktorý podporuje poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a všetky typy činností na vidieku. Pri riadení týchto opatrení súčasne zohrávajú kľúčovú úlohu systémy riadenia a monitorovania, pričom zabezpečujú správnu realizáciu operácií a rozvoj poľnohospodárskeho odvetvia v Únii.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok