RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Algemeen kader

Landbouw

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) omvat twee grote luiken; enerzijds moet het concurrentievermogen van de Europese landbouwers worden ondersteund en anderzijds moet de ontwikkeling van het platteland, met name van probleemgebieden, worden gestimuleerd. Dit heeft tot een wijziging van de financieringsvoorwaarden voor de landbouwers geleid; er wordt meer en meer nadruk gelegd op het respect voor het milieu en op de kwaliteit van de producten en niet langer op de geproduceerde hoeveelheden. Bovendien voert de Europese Unie haar inspanningen voor de ontwikkeling van het platteland op door van één enkel financieringsinstrument gebruik te maken voor de ontwikkeling van de land- en bosbouw en van alle activiteiten ten behoeve van het platteland. Voorts spelen systemen voor controle en toezicht een centrale rol in het beheer van deze maatregelen en wordt erover gewaakt dat de transacties een regelmatig verloop kennen en dat de landbouwsector in de Unie zich verder ontwikkelt.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven