RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vispārīgs satvars

Lauksaimniecība

Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir divas galvenās īpašības: tā uzlabo Eiropas lauksaimnieku konkurētspēju un veicina attīstību lauku reģionos, jo īpaši mazāk attīstītajos reģionos. Lauksaimniekiem pieejamais finansējums ir mainījies. Tas aizvien vairāk tiek novirzīts vides aizsardzībai un ražošanas kvalitātei, nevis kvantitātei. ES ir arī uzņēmusies lielākas saistības attiecībā uz lauku attīstību, izmantojot vienotu finanšu instrumentu, kas sekmē lauksaimniecību, mežsaimniecību un visu veidu aktivitātes laukos. Arī kontroles un uzraudzības sistēmām ir būtiska loma šo pasākumu pārvaldībā. Tās vienlaikus nodrošina pasākumu pienācīgu izpildi un lauksaimniecības nozares attīstību Eiropas Savienībā.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums