RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Üldine raamistik

Põllumajandus

Ühisel põllumajanduspoliitikal (ÜPP) on kaks raskuspunkti: toetada Euroopa talunike konkurentsivõimet ning edendada maapiirkondade, eelkõige ebasoodsamate tingimustega regioonide arengut. Sel eesmärgil on muudetud põllumajandustootjate rahastamist: järjest enam keskendutakse keskkonnakaitsele ja toodete kvantiteedi asemel kvaliteedile. EL on tõhustanud tegevust ka maaelu arengu valdkonnas, võttes kasutusele põllumajandust ja metsandust ning igasugust maapiirkondades toimuvat tegevust edendava ühtse rahastamisvahendi. Peale selle on eelnimetatud meetmete rakendamisel oluline osa ka kontrolli- ja seiresüsteemidel, mille abil tagatakse meetmete nõuetekohane toimimine ja põllumajanduse areng Euroopa Liidus.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles