RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Обща рамка

Селско стопанство

Общата селскостопанска политика (ОСП) има две основни задачи: да помага на европейските фермери да бъдат конкурентоспособни и да насърчава развитието в селските райони, особено в по-малко облагодетелстваните региони. Предвид горното, финансирането, предлагано на фермерите, се променя, като нарастващо се фокусира върху опазването на околната среда и по-скоро върху качеството на продукцията, отколкото върху количеството. Освен това ЕС е поел по-голям ангажимент към развитието на селските райони чрез единен финансов инструмент, който насърчава селското и горското стопанство и всички видове земеделски дейности. Системите за контрол и мониторинг също играят ключова роля при управлението на тези мерки, обезпечавайки правилното провеждане на операциите и развитието на селскостопанския сектор в рамките на Съюза.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата