RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Livsmedel

Jordbruk

EU vårdar sitt gastronomiska arv och informerar konsumenterna om livsmedlens kvalitet. EU:s lagstiftning främjar därför ekologiskt jordbruk och kvalitetsprodukter, och kräver att det ska framgå om genetiskt modifierade organismer används i livsmedel. Speciella kriterier för klassificering av ekologiska livsmedel och kvalitetsprodukter har införts samt "kvalitetslogotyper" som visar konsumenterna att kriterierna uppfylls. När genetiskt modifierade organismer som är avsedda att användas som livsmedel eller foder släpps ut på marknaden finns det regler för detta på alla stadier, och om genetiskt modifierade organismer används ska detta framgå av produktetiketten. Åtgärder vidtas också för att reglera utsättning och gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början