RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Potraviny

Zemědělství

Evropská unie si cení svého bohatého kulinářského dědictví a podporuje povědomí spotřebitelů o otázkách kvality potravin. Za tímto účelem právní předpisy Společenství chrání ekologické zemědělství a kvalitní produkty a požadují, aby spotřebitelé byli informováni o přítomnosti jakýchkoli geneticky modifikovaných organismů (GMO) v potravinách. Nebyly pouze stanoveny specifické parametry pro klasifikaci biopotravin a kvalitních potravin, ale také loga kvality poskytují spotřebitelům záruku, že tyto parametry byly splněny. Uvádění GMO určených buď pro lidskou spotřebu, nebo jako krmivo zvířat na trh je ve všech stadiích regulováno a jejich přítomnost je označena na etiketě produktu. Byla též přijata opatření za účelem zajištění právního rámce pro kontrolu šíření a přeshraničního pohybu GMO.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky