RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljö

Jordbruk

Jordbruket påverkar i högsta grad miljön genom att det förändrar naturliga habitat och påverkar landskap, växter och djur. Därför lägger EU stor vikt vid miljöaspekter när den gemensamma jordbrukspolitiken utarbetas. Unionen uppmuntrar till ett hållbart och miljövänligt jordbruk. Ett viktigt steg i denna riktning togs vid 2003-års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, då ekonomiskt stöd från gemenskapen knöts till vissa miljökrav. EU-åtgärderna är också inriktade på att begränsa alla former av föroreningar från jordbruket, uppmuntra produktionsutveckling och användning av biodrivmedel och skydda den biologiska mångfalden. EU arbetar dessutom för bevarandet av skogarna och stöder initiativ som förebygger skogsbränder, skyddar vildmarkerna, de naturliga habitaten och fåglarna.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början