RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Životné prostredie

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárska činnosť má ďalekosiahle dôsledky na životné prostredie, pretože mení prirodzené biotopy a ovplyvňuje krajinu, rastliny i zvieratá. Európska únia preto venuje pri rozvoji spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) mimoriadnu pozornosť otázkam životného prostredia a podporuje trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré berie ohľad na životné prostredie. Reforma SPP v roku 2003 spravila významný krok, keď podmienila priznanie dotácií zo zdrojov Spoločenstva súladom s normami v oblasti životného prostredia. Iniciatívy Spoločenstva sa súčasne zameriavajú na obmedzenie všetkých druhov znečistenia spôsobených poľnohospodárskou činnosťou, podporu rozvoja výroby a využitia biopalív a ochranu biodiverzity. Únia súčasne optimalizuje prínos lesov a podporuje iniciatívy zamerané na prevenciu požiarov a ochranu voľne žijúcich živočíchov, prirodzených biotopov a vtákov.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok