RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Środowisko

Rolnictwo

Działalność rolna ma dalekosiężny wpływ na środowisko poprzez zmianę naturalnych siedlisk oraz wpływ na krajobraz, faunę i florę. Dlatego też Unia Europejska, podczas tworzenia wspólnej polityki rolnej (WPR), poświęca wielką uwagę kwestiom środowiskowym oraz promuje zrównoważone rolnictwo z poszanowaniem środowiska naturalnego. Reforma WPR z 2003 r. wyznaczyła ważny krok poprzez uwarunkowanie uzyskania dotacji unijnych spełnieniem norm środowiskowych. Wspólnotowe inicjatywy mają także na celu ograniczenie wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, aby promować rozwój produkcji i użytkowania biopaliw oraz aby chronić różnorodność biologiczną. Unia optymalizuje również korzyści z lasów oraz wspiera inicjatywy ukierunkowane na zapobieganie pożarom oraz ochronę fauny i flory, naturalnych siedlisk i ptactwa.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony