RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Milieu

Landbouw

De landbouw heeft ernstige gevolgen voor het milieu doordat hij natuurlijke habitats wijzigt, in het landschap zijn sporen nalaat en ook de planten en dieren niet ongemoeid laat. Dat is de reden waarom de Europese Unie bij de uitwerking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zeer veel aandacht besteedt aan het milieu en zij pleitbezorger is van een landbouw die duurzaam is en die het milieu met respect behandeld. Een belangrijke stap in die richting was de hervorming van het GLB in 2003, die de financiering door de Gemeenschap afhankelijk maakte van de naleving van milieunormen. De Gemeenschap streeft er ook naar alle vormen van door de landbouw teweeggebrachte verontreiniging te beperken, de groei van de productie en het gebruik van biobrandstof aan te moedigen en de biologische diversiteit te handhaven. Bovendien erkent zij de waarde van bossen en steunt zij initiatieven om bosbranden te voorkomen en om ongerepte gebieden, natuurlijke habitats en vogels te beschermen.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven