RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljø

Landbrug

Landbrugsaktiviteter har en gennemgribende indvirkning på miljøet, idet de ændrer de naturlige levesteder og påvirker landskaber, planter og dyr. Derfor lægger Den Europæiske Union så stor vægt på miljøaspekter, når den udarbejder den fælles landbrugspolitik, og den tilskynder til bæredygtigt og miljøvenligt landbrug. Der blev taget et skridt i denne retning med reformen i 2003 af den fælles landbrugspolitik, der gjorde tildeling af fællesskabsmidler betinget af, at miljøkrav overholdes. Fællesskabsindsatsen sigter ligeledes mod at begrænse enhver form for landbrugsskabt forurening, at tilskynde til produktionsudvikling og anvendelse af biobrændstoffer og at forsvare den biologiske mangfoldighed. Unionen tillægger også skovene stor værdi og støtter tiltag, der forebygger skovbrande og freder den vilde natur, naturlige levesteder og fugle.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top