RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Životní prostředí

Zemědělství

Zemědělské činnosti mají dalekosáhlé účinky na životní prostředí v tom, že mění přírodní stanoviště a mají dopad na krajinu, rostliny a živočichy. Proto Evropská unie věnuje při rozvoji společné zemědělské politiky (SZP) maximální pozornost environmentálním otázkám a prosazuje udržitelné zemědělství, které plně respektuje přirozené životní prostředí. Reforma SZP z roku 2003 značila důležitý krok v tom, že přidělování finančních prostředků Společenství podmínila plněním norem ochrany životního prostředí. Cílem iniciativ Společenství je i omezení veškerého znečištění zemědělského původu, podpora rozvoje produkce a používání biopaliv a ochrana biologické rozmanitosti. Unie rovněž optimalizuje přínos lesů a podporuje iniciativy namířené na předcházení požárům a zachování života v přírodě, přírodních stanovišť a ptáků.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky