RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Околна среда

Селско стопанство

Селскостопанските дейности оказват важно въздействие върху околната среда, като променят природните местообитания и влияят върху ландшафтите, растенията и животните. Ето защо Европейският съюз обръща най-голямо внимание на екологичните проблеми при разработването на общата селскостопанска политика (ОСП) и насърчава устойчивото земеделие, което опазва естествената околна среда. С реформата в ОСП от 2003 г. бе отбелязана важна стъпка чрез отпускането на финансиране от Общността, обусловено от спазването на екологичните стандарти. Инициативите на Общността целят още да ограничат всички замърсявания от селскостопански произход, да насърчават развитието на производството и използването на биогорива и да защитават биологичното разнообразие. Съюзът също оптимизира ползите от горите и поддържа инициативите, насочени към предотвратяването на пожарите и обезопасяването на дивата природа, природните местообитания и птиците.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата