RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az illegális fakitermelés elleni küzdelem

Az illegális fakitermelés és az erdőirtás hozzájárul az éghajlatváltozáshoz és a biológiai sokféleség csökkenéséhez. Ez a rendelet megtiltja az illegálisan kitermelt fa európai forgalomba hozatalát, előzetes feltételeket állapít meg a fa és a fatermékek forgalmazásához, és meghatározza az „ellenőrző szervezetekre” vonatkozó követelményeket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az illegális fakitermelés a kitermelés helye szerinti ország jogszabályainak megsértésével végzett bármilyen formájú fakitermelés, -feldolgozás vagy -forgalmazás. Az erdőirtás és a következményeként fellépő erdőpusztulás miatt az ilyen gyakorlatok súlyos kihatással vannak a környezetre, például csökkentik a biológiai sokféleséget és növelik a CO2-kibocsátást. Az illegális fakitermelés gazdasági és társadalmi következményekkel is jár.

Fa és fatermékek

A rendelet nemcsak az importált fára, hanem az Európai Unióban kitermelt vagy feldolgozott fára is alkalmazandó; a Közösségi Vámkódex nómenklatúrája szerint a mellékletben felsorolt fatermékek széles skálájára vonatkozik.

A piaci szereplők kötelezettségei

A rendelet három fő követelményt állapít meg:

  • a forgalomba hozott fa és fatermékek legális kitermelésből származzanak;
  • a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplőknek a kellő gondosság elvén alapuló rendszert kell alkalmazniuk. A kellő gondosság elvén alapuló rendszer olyan kockázatkezelési rendszer, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az illegális fa ellátási láncon belüli előfordulását. Követelmény, hogy a piaci szereplők bizonyos típusú információkat meg tudjanak adni a forgalomba hozott fáról és fatermékekről, és kockázatelemzést végezzenek;
  • a piaci szereplők legalább öt évig kötelesek tárolni a beszállítóikra és azokra a kereskedőkre vonatkozó információkat, akiknek fát szállítottak. Ezáltal garantálható a nyomonkövethetőség.

A kellő gondosság elvén alapuló rendszer

A rendelet lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy ellenőrző szervezetek által létrehozott, a kellő gondosság elvén alapuló rendszereket használjanak. Ezek olyan szervezetek, amelyek a tagjaik szabálykövetését segíteni képes szakértői és elemzési kapacitással rendelkeznek. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság elismerését megszerezzék, eleget kell tenniük a jogszabályi és technikai feltételeknek.

A fa és a fatermékek jogi helyzete

Az Unió a FLEGT keretébe tartozó önkéntes partnerségi megállapodásokról tárgyal, illetve ilyeneket köt bizonyos országokkal, annak garantálása érdekében, hogy az adott országokból importált fa legális eredetű legyen. Az említett megállapodások keretében exportált fára a 2173/2005/EK rendelet által létrehozott engedélyezési rendszer vonatkozik.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménynek megfelelően a 338/97/EK rendelet meghatározza a bizonyos fatípusokra vonatkozó engedélyek kiadásának feltételeit. Ez a rendelet az ilyen engedéllyel rendelkező fát is legális kitermelésből származónak tekinti.

Alkalmazás

A rendelet 2013. március 3-tól alkalmazandó. Az európai piaci szereplőknek, a fatermelőknek és a tagállamoknak (ideértve a kereskedelmi partnereket is) így kellő idő áll rendelkezésére a felkészüléshez. Időközben a Bizottság részletesebb szabályokat fogadhat el.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

A 995/2010/EU rendelet

2010.12.2.

HL L 295., 2010.11.12.

Utolsó frissítés: 05.04.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére