RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Utvidgningen

Jordbruk

De senaste årens utvidgningar av EU har ökat jordbrukets betydelse och inneburit nya ekonomiska och sociala utmaningar för den gemensamma jordbrukspolitiken. De nya medlemsstaterna har stor potential när det gäller både arbetskraft och odlingsbar mark – en potential ännu inte utnyttjas fullt ut. De socioekonomiska skillnaderna mellan gamla och nya medlemsstater är fortfarande tydliga på jordbruksområdet. EU försöker framför allt genom anpassningar av infrastrukturen förbereda kandidatländerna inför genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och strävar efter att göra skillnaderna mellan medlemsstaterna så små som möjligt inför anslutningen.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början