RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Poľnohospodárstvo: rozširovanie

Poľnohospodárstvo

Nedávne rozšírenie Európskej únie zvýšilo význam poľnohospodárstva a prinieslo nové hospodárske i sociálne výzvy pre spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Nové členské štáty majú obrovský poľnohospodársky potenciál z hľadiska ľudských zdrojov a poskytnutia ďalšej poľnohospodárskej pôdy. Je však potrebné plne si uvedomiť tento potenciál. V oblasti poľnohospodárstva vládnu medzi starými a novými členskými štátmi výrazné sociálne a hospodárske rozdiely. EÚ sa svojimi aktivitami snaží pripraviť kandidátske krajiny na uplatňovanie SPP, najmä prispôsobením infraštruktúry a znížením rozdielov medzi členskými štátmi v čase ich pristúpenia.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok