RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rolnictwo: rozszerzenie

Rolnictwo

Ostatnie rozszerzenia Unii Europejskiej spowodowały wzrost znaczenia rolnictwa oraz wywołały nowe zmiany społeczno-gospodarcze we wspólnej polityce rolnej (WPR). Nowe państwa członkowskie posiadają wielki potencjał rolniczy w ujęciu zasobów ludzkich oraz obszarów uprawnych. Potencjał ten nie został jednak jeszcze w pełni wykorzystany. W sektorze rolnictwa między starymi a nowymi państwami członkowskimi istnieją znaczące dysproporcje społeczno-gospodarcze. W drodze interwencji UE ma na celu przygotowanie krajów kandydujących do wdrożenia WPR, zwłaszcza poprzez dostosowywanie ich infrastruktury oraz ograniczanie dysproporcji w stosunku do państw członkowskich po ich przystąpieniu do Unii.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony