RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uitbreiding

Landbouw

De uitbreidingen van de Europese Unie van de laatste jaren hebben het belang van de landbouw doen toenemen en hebben in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) nieuwe economische en sociale problemen doen rijzen. De nieuwe lidstaten beschikken over een groot landbouwpotentieel, zowel wat menselijke middelen als wat landbouwgronden betreft. Dit potentieel wordt evenwel niet ten volle benut. In de landbouw zijn de sociaaleconomische verschillen tussen de oude en de nieuwe lidstaten aanzienlijk. De Unie beoogt met haar actie de kandidaat-lidstaten op de tenuitvoerlegging van het GLB voor te bereiden, met name door hun infrastructuur aan te passen en ervoor te zorgen dat de kloof met de overige lidstaten op het ogenblik van de toetreding reeds enigszins is gedicht.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven