RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Селско стопанство: разширяване

Селско стопанство

Неотдавнашното разширяване на Европейския съюз оказа въздействие върху увеличаването на значението на селското стопанство и доведе до нови икономически и социални предизвикателства пред общата селскостопанска политика (ОСП). Новите държави-членки имат огромен селскостопански потенциал по отношение на човешките ресурси и осигуряването на допълнителна земеделска земя. Все пак, този потенциал тепърва трябва да се реализира напълно. Съществува значително социално-икономическо разделение между старите и новите държави-членки в селскостопанския отрасъл. Чрез намесата си ЕС цели да подготви кандидатстващите държави за прилагането на ОСП, по-конкретно чрез адаптиране на тяхната инфраструктура и намаляване на различията между държавите-членки при присъединяването им.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата