RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A mezőgazdasági piacok közös szervezése

Az Európai Unió a mezőgazdasági piacokra vonatkozó egységes szabályokat állapított meg. E szabályok különösen a piacokon való állami intervenciót, a kvóta- és támogatási rendszert, a forgalmazási és termelési előírásokat, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet érintik.

JOGI AKTUS

A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A mezőgazdasági piacok közös szervezése alatt azt a jogi keretszabályozást értjük, amelyet európai szinten egyes mezőgazdasági ágazatokban hoztak létre. Az érintett mezőgazdasági ágazatokat e rendelet I. és II. melléklete sorolja fel.

Az Európai Unió így egységes szabályokat állapít meg a mezőgazdasági piacok irányítása, a mezőgazdasági termékek forgalmazási előírásai, valamint az Európai Unió kivitelei és behozatalai tekintetében.

BELSŐ PIAC

Piaci intervenció

A piacok stabilizálása és a mezőgazdasági népesség kielégítő életszínvonalának biztosítása érdekében a közvetlen támogatási rendszerekkel párhuzamosan kidolgoztak egy ártámogatási rendszert.

Az ártámogatási mechanizmus figyelembe veszi az egyes mezőgazdasági ágazatok igényeit, valamint az ágazatok közötti kölcsönhatásokat. Az intézkedések az alábbi formákban valósulnak meg:

  • állami intervenció a mezőgazdasági termékek piacain;
  • magántárolási támogatás nyújtása a gabona, a rizs, a cukor, az olívaolaj és az étkezési olajbogyó, a marha- és borjúhús, a tej és tejtermékek, a sertéshús, valamint a juh- és kecskehús ágazatának termékei után.

Különleges intervenciós intézkedések

Az Európai Unió rendkívüli piactámogatási intézkedéseket tehet a válságos helyzetű piacok esetében. Ezen intézkedések meghozatala például állatbetegségek terjedésekor vagy olyan természeti katasztrófák esetében válhat szükségessé, amelyek hatással vannak a mezőgazdasági piacokra.

Kvótarendszerek

A cukor és a tej esetében nemzeti termelési kvótákat állapítanak meg. A tagállamok ezt követően felosztják ezeket a termelést végző vállalkozások között. E rendelet meghatározza a kvóták vállalkozások közötti átruházásának szabályait és a kvótát meghaladó termelés kezelését. Ez magában foglalja többek között a tagállamok által a termelőknél eszközölt lefölözéseket.

Támogatási rendszerek

A következő ágazatok esetében támogatások is nyújthatók:

  • cukorágazat (a termelés helyreállítását célzó intézkedések);
  • tej és tejtermékek, olívaolaj és étkezési olajbogyó, gyümölcsök és zöldségek, valamint méhészeti termékek ágazata;
  • az iskolai gyümölcs- és tejfogyasztást előmozdító programok;
  • a borágazat és a komlóágazat;
  • selyemhernyó-tenyésztés.

FORGALMAZÁS ÉS TERMELÉS

A Bizottság egyes mezőgazdasági termékek esetében forgalmazási előírásokat határozhat meg. Ezek az előírások vonatkozhatnak például a termékek minőségére, csomagolására, tárolására vagy akár szállítására.

E rendelet a borágazatban kiegészítő szabályokat állapít meg a védelmet biztosító címkékkel ellátott termékek termelésére és forgalmazására. Ezek a címkék a következők: az ellenőrzött eredetmegjelölések, a földrajzi jelzések vagy a hagyományos kifejezések. A rendelet meghatározza az eljárást, amelynek keretében az ilyen címkét megszerezni kívánó termelők benyújthatják kérelmüket.

Termelői és szakmaközi szervezetek

E rendelet megállapítja a termelői és szakmaközi szervezetek elismerésére és működésére vonatkozó szabályokat.

A termelői szervezetek keretében közös termelési tervek dolgozhatók ki, illetve e tervek a kereslethez igazíthatók.

A szakmaközi szervezetekben főként a termelőkön kívüli más személyek vesznek részt. E szervezetek a termeléshez, a kereskedelemhez vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó gazdasági tevékenységek képviselőit fogják össze. A szakmaközi szervezetek célja elsősorban a termelési, illetve a termékfeldolgozási költségek optimalizálása.

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM

Főszabály szerint a vámokkal azonos hatású minden díj, valamint minden mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés tilos a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben.

Behozatal

A Bizottság behozatali engedélyek bemutatását írhatja elő egyes ágazatok termékei, így a gabona, rizs, cukor, vetőmag, olívaolaj és étkezési olajbogyó, len és kender, friss és feldolgozott gyümölcsök és zöldségek, banán, élő növények, marha- és borjúhús, sertéshús, juh- és kecskehús, baromfihús, tej és tejtermékek, tojás és mezőgazdasági eredetű etil-alkohol esetében.

E termékekre a Közös Vámtarifában szereplő behozatali vámokat kell alkalmazni, jóllehet bizonyos termékekre különleges rendelkezések vonatkoznak. Bizonyos esetekben a behozatali vámok felfüggeszthetők, illetve kiegészítő vámok alkalmazhatók.

E különleges rendelkezések különösen a különböző gabonafélékből álló keverékek, a rizs vagy a gabonafélékből és rizsből álló keverékek behozatalára vonatkoznak, a behozatali vámot pedig az összetétel függvényében állapítják meg. Ezenfelül preferenciális rendszert alkalmaznak a cukorra, a len és a komló esetében pedig a behozatalra vonatkozó bizonyos feltételeket állapítanak meg.

A Bizottság emellett behozatali vámkontingensek alkalmazását írhatja elő, azaz meghatározhatja a kedvezményes behozatali vám mellett behozható áruk maximális mennyiségét. A vámkontingenseket a Bizottság oly módon kezeli, amellyel elkerülhető a hátrányos megkülönböztetés.

Kivitel

A Bizottság előírhatja kiviteli engedélyek bemutatását a gabona, rizs, cukor, olívaolaj és étkezési olajbogyó, friss és feldolgozott gyümölcsök és zöldségek, bor, marha- és borjúhús, sertéshús, juh- és kecskehús, baromfihús, tej és tejtermékek, tojás és mezőgazdasági eredetű etil-alkohol ágazatának termékei esetében.

Egyes termékek kivitelét export-visszatérítésekkel támogathatják, amelynek összege a világpiaci ár és az uniós ár különbözetének felel meg. A visszatérítések a rendeltetési helytől függően változhatnak, és azokat a Bizottság meghatározott időszakonként, az uniós piacok, illetve a világpiacok alakulásának figyelembevétele mellett állapítja meg. Különleges rendelkezések vonatkoznak az export-visszatérítésekre a raktáron lévő maláta, a gabona, valamint a marha- és borjúhús esetében.

A rendelet szabályozza emellett a tej- és tejtermék-ágazatban a kiviteli kontingensek kezelését, valamint a harmadik országok által alkalmazott különleges behozatali elbánást.

Verseny

Az ágazatra is alkalmazandó az uniós versenyjog. A rendelet 176. cikke azonban bizonyos kivételeket határoz meg, amelyek esetében a Bizottság eltekint a megállapodások vagy összehangolt magatartások tilalmára vonatkozó szabályok alkalmazásától. A rendelet ehhez hasonló kivételeket állapít meg a zöldség- és gyümölcs-, valamint a dohányágazatban is.

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós rendszert főszabály szerint szintén alkalmazni kell a mezőgazdasági ágazatokra. A rendelet ugyanakkor különleges rendelkezéseket határoz meg a tej- és borágazatban nyújtott állami támogatásokra.

Komitológia

A Bizottság munkáját a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság (EN) segíti.

Háttér

E rendelet elfogadását megelőzően az egyes mezőgazdasági ágazatok esetében külön közös piacszervezéseket hoztak létre. Uniós szinten így számos szervezet létezett a mezőgazdasági piacokon. A hatályos jogi keret egyszerűbbé teszi és egységesíti a különböző korábbi szabályozásokat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

Az 1234/2007/EK rendelet

2007.11.23.

HL L 299., 2007.11.16.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 247/2008/EK rendelet

2008.3.26.

HL L 76., 2008.3.19.

A 248/2008/EK rendelet

2008.3.20.

HL L 76., 2008.3.19.

A 361/2008/EK rendelet

2008.5.14.

HL L 121., 2008.5.7.

A 470/2008/EK rendelet

2008.6.6.

HL L 140., 2008.5.30.

A 13/2009/EK rendelet

2009.1.16.

HL L 5., 2009.1.9.

A 72/2009/EK rendelet

2009.2.7.

HL L 30., 2009.1.31.

A 491/2009/EK rendelet

2009.6.24.

HL L 154., 2009.6.17.

Az 1140/2009/EK rendelet

2009.11.30.

HL L 312., 2009.11.27.

Az 1234/2010/EU rendelet

2011.1.1.

HL L 346., 2010.12.30.

Utolsó frissítés: 04.03.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére