RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Marknader för jordbruksprodukter

Jordbruk

EU:s lagstiftning stöder produktionen och försäljningen av jordbruksprodukter samtidigt som hänsyn tas till de olika produkternas särart. Åren 2007 och 2008 kommer att fungera som en övergångsperiod för alla dessa regler, som hittills har varit sektorsbaserade, där varje produktkategori har reglerats av en speciell ordning för just dessa produkter. Därefter kommer i stället en gemensam ordning att gälla för alla produkter. Denna grundläggande förändring i praktiskt hänseende innebär dock inte att principerna för den gemensamma jordbrukspolitiken förändras. Den nya gemensamma ordningen införs successivt under 2008 för alla berörda sektorer.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början