RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trhy s poľnohospodárskymi výrobkami

Poľnohospodárstvo

Legislatíva EÚ podporuje výrobu a marketing poľnohospodárskych výrobkov, pričom zohľadňuje špecifický charakter jednotlivých výrobkov. Roky 2007 – 2008 boli obdobím prechodu od odvetvového prístupu, v rámci ktorého riadila každú kategóriu výrobkov vlastná organizácia spoločného trhu (SOT), k jednotnej SOT, čiže novému jednotnému prístupu, ktorý zahŕňa všetky výrobky. Napriek tejto technickej revolúcii sa i naďalej uplatňujú princípy prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tento nový jednotný rámec sa v priebehu roka 2008 postupne uplatnil v príslušných odvetviach.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok