RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Markten voor landbouwproducten

Landbouw

De Europese regelgeving is erop gericht de productie en de afzet van de landbouwproducten te ondersteunen met inachtneming van de specificiteit van ieder product. 2007/2008 is een overgangsperiode waarin een brug wordt geslagen tussen de sectorale aanpak, waarbij voor iedere categorie producten een gemeenschappelijke marktordening (GMO) geldt, en een nieuwe, eengemaakte aanpak (de integrale GMO) die voor alle producten geldt. Ondanks deze revolutie op technisch vlak, blijven de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) goedgekeurde beginselen gehandhaafd. De nieuwe, eengemaakte aanpak zal in de loop van 2008 geleidelijk worden ingevoerd in alle betrokken sectoren.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven