RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Пазари за селскостопанските продукти

Селско стопанство

Законодателството на ЕС подкрепя производството и маркетинга на селскостопанските продукти, отчитайки специфичния характер на отделните продукти. През 2007/2008 г. се наблюдаваше период на преход от отрасловия подход, при който всяка категория продукти се ръководеше от собствената си обща организация на пазара (ООП) към единната ООП – нов, унифициран подход, обхващащ всички продукти. Въпреки тази техническа революция принципите, възприети по силата на общата селскостопанска политика (ОСП), ще продължат да се прилагат. Тази нова унифицирана рамка се прилагаше постепенно към съответните отрасли през 2008 г.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата