RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Om denna webbplats

På webbplatsen för sammanfattningar av EU:s lagstiftning presenteras de viktigaste aspekterna av Europeiska unionens lagstiftning på ett kortfattat, lättläst och opartiskt sätt. Webbplatsen ingår i portalen Europa som publiceras av EU:s institutioner.

Tillsammans med EUR-Lex, PreLex och Europe Direct utgör webbplatsen en specialiserad informationskälla. På EUR-Lex finner man EU-rätten i sin helhet, på PreLex kan man följa alla lagförslag under EU-institutionernas beslutsprocess och på Europe Direkt kan medborgarna få svar på sina frågor om EU. Denna webbplats kompletterar ovanstående webbplatser genom att erbjuda användarvänliga sammanfattningar av den ibland ganska långa och tekniska EU-lagstiftningen.

Sammanfattning av lagstiftningen

På webbplatsen finns omkring 3 000 sammanfattningar av EU:s lagstiftning. Sammanfattningarna har formen av faktablad uppdelade på 32 ämnesområden som motsvarar Europeiska unionens verksamhetsområden. Ämnena sträcker sig från jordbruk till transport och ger en allsidig och aktuell översikt av EU:s lagstiftning. Här finns emellertid inga rättsliga beslut som bara har tillfällig betydelse, till exempel beslut om bidrag.

För närvarande finns webbplatsen på 11 språk (EU:s officiella språk före den 1 maj 2004) och mer specialiserad information ges på fem språk (engelska, franska, italienska, spanska och tyska). Mer information om Europa-portalens språkpolicy finns här.

Faktabladen

Syftet med faktabladen är att presentera EU:s lagstiftning på ett snabbt och lättläst sätt. Varje faktablad sammanfattar en specifik rättsakt inom den gällande lagstiftningen, t.ex. ett direktiv, en förordning eller ett beslut. Det finns också sammanfattningar av förberedande rättsakter och andra rättsakter, meddelanden etc. Naturligtvis ges alltid en länk till den officiella och fullständiga versionen av lagstiftningen på webbplatsen för EUR-Lex eller PreLex. Faktabladen uppdateras också regelbundet för att ta hänsyn till nyare utveckling på lagstiftningsområdet, dvs. alla lagändringar eller anknytande rättsakter som antagits tas med i sammanfattningen.

En grupp juridiska skribenter övervakar utvecklingen på lagstiftningsområdet och utarbetar faktablad enligt en standardiserad mall. Berörda enheter inom kommissionen godkänner faktabladen för att garantera deras riktighet.

Sammanfattningarna av EU:s lagstiftning publiceras endast i informationssyfte. De har inget rättsligt värde.

Verktyg

För att underlätta navigeringen på webbplatsen finns det flera olika verktyg, t.ex. en interaktiv meny, en sökfunktion, ett index och en ordlista. Dessutom finns det länkar till andra relevanta webbplatser med anknytning till området. Se handledningen för mer information om hur du använder webbplatsen.

Frågor

Gå till kontaktsidan om du har frågor som rör sammanfattningarna av EU:s lagstiftning.

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början