RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


O spletišču

Spletna stran „Povzetki zakonodaje EU“ zgoščeno, razumljivo in objektivno predstavlja glavne vidike zakonodaje Evropske unije (EU). Stran je vključena v portal Europa, ki ga vzdržujejo institucije EU.

Spletna stran je vir specializiranih podatkov, ki jih skupaj objavljajo EUR-Lex, PreLex in Europe Direct. EUR-Lex predstavlja vsa zakonodajna besedila EU v celoti, PreLex omogoča sledenje vseh zakonodajnih predlogov institucij EU med postopkom odločanja. Europe Direct odgovarja na vprašanja državljanov, ki zadevajo Evropsko unijo. Ta tri orodja dopolnjuje naša spletna stran, ki predstavlja bralcu prijazne povzetke evropske zakonodaje, saj ta ponekod vsebuje precej dolga in suhoparna zakonska besedila.

Povzetki zakonodaje

Na spletni strani je približno 3 500 povzetkov evropske zakonodaje v obliki listov z osnovnimi podatki, razdeljeni pa so na 32 tematskih področij, ki ustrezajo dejavnostim Evropske unije. Teme, ki segajo vse od avdiovizualnega področja do zunanjih odnosov, prinašajo popolne in posodobljene podatke o zakonodaji EU. Vendar pa tu niso zajeti sklepi, ki so le prehodnega pomena.

Trenutno je spletna stran „Povzetki evropske zakonodaje“ na voljo v 11 jezikih (uradnih jezikih EU pred 1. majem 2004). Listi z osnovnimi podatki, ki predstavljajo najpomembnejše vsebine za večino državljanov, so prav tako na voljo v 11 jezikih. Listi s podrobnejšimi podatki so na voljo v 5 jezikih (španščini, nemščini, angleščini, francoščini in italijanščini). Pokritost z jeziki se bo v prihodnje izboljšala. V naslednjih mesecih bodo podatki na voljo v 23 jezikih Evropske unije. Večina listov, ki so bili doslej v 11 jezikih, bo na voljo v 4 dodatnih jezikih (češčini, madžarščini, poljščini in romunščini). Poleg tega bo veliko število listov, ki so bili doslej v 5 jezikih, na voljo v 6 dodatnih jezikih (danščini, grščini, nizozemščini, portugalščini, finščini in švedščini). Obširnejši podatki o evropski jezikovni politiki so na voljo tukaj.

Listi s podatki

Namen listov s podatki je omogočiti hitro in lahko berljivo predstavitev zakonodaje EU. Vsak list povzema veljavno zakonsko besedilo, na primer direktivo, uredbo, odločbo ali sklep. Predstavljeni so tudi povzetki pripravljalnih in drugih aktov. Vedno je poskrbljeno tudi za povezavo do uradne in popolne različice zakonskega besedila na strani EUR-Lex ali PreLex. Listi s podatki se redno posodabljajo in tako so upoštevane nedavne zakonodajne spremembe, sprememba nekega akta ali sprejetje aktov, povezanih s povzetkom ali vključenih v povzetek.

Razvoj zakonodaje spremlja skupina piscev pravnih besedil, ki pripravlja liste s podatki in se ob tem opira na standardiziran model. Liste s podatki potrjujejo pristojne službe Komisije in tako jamčijo za njihovo točnost.

Povzetki zakonodaje EU so objavljeni le z namenom obveščanja in nimajo nobene pravne veljavnosti.

Orodja

Več orodij, na primer interaktivni izbirnik, možnost iskanja po spletišču Europa, kazalo in glosar olajšajo krmarjenje po spletni strani. Poleg tega so dodane povezave na druge ustrezne in povezane spletne strani. Prosimo, da pregledate Navodila, kjer dobite obsežnejše podatke o uporabi te spletne strani.

Vprašanja

Če imate vprašanja glede povzetkov zakonodaje EU, prosimo, da uporabite podatke na strani Kontakt.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh