RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


O týchto stránkach

Webová lokalita „Súhrny právnych predpisov EÚ“ predstavuje kľúčové aspekty právnych predpisov Európskej únie (EÚ) stručným, dostupným a objektívnym spôsobom. Je súčasťou portálu inštitúcií EÚ s názvom Europa.

Táto lokalita je zdrojom špecializovaných informácií spolu s lokalitami EUR-Lex, PreLex a Europe Direct. Zatiaľ čo na EUR-Lexe sa nachádzajú úplné znenia všetkých legislatívnych textov EÚ, PreLex umožňuje sledovať všetky legislatívne návrhy počas rozhodovacieho procesu inštitúcií EÚ a Europe Direct odpovedá občanom na otázky týkajúce sa EÚ. Táto lokalita dopĺňa tieto nástroje a poskytuje používateľsky ústretové súhrny európskych právnych predpisov, ktorých akty sú často príliš dlhé a technické.

Súhrny právnych predpisov

Táto lokalita poskytuje približne 3 500 súhrnov európskych právnych predpisov vo forme informačných blokov rozdelených do 32 tematických oblastí podľa okruhov činností Európskej únie. Tieto témy zahŕňajú všetko od poľnohospodárstva až po dopravu a prezentujú kompletné a aktualizované informácie o právnych predpisoch EÚ. Rozhodnutia dočasného charakteru nie sú pokryté.

V súčasnosti je lokalita Súhrny európskych právnych predpisov k dispozícii v 11 jazykoch (úradné jazyky EÚ pred 1. májom 2004). Informačné bloky, ktoré väčšinu občanov zaujímajú najviac, sú takisto k dispozícii v 11 jazykoch. Špecializovanejšie informačné bloky sú k dispozícii v 5 jazykoch (španielčine, nemčine, angličtine, francúzštine a taliančine). Jazykové pokrytie tejto lokality sa má v budúcnosti rozšíriť. O pár mesiacov bude lokalita k dispozícii v 23 jazykoch Európskej únie. Väčšina blokov, ktoré sú v súčasnosti v 11 jazykoch, bude k dispozícii v 4 nových jazykoch (češtine, maďarčine, poľštine a rumunčine). Okrem toho bude veľká časť blokov, ktoré sú v súčasnosti v 5 jazykoch, k dispozícii v ďalších 6 jazykoch (dánčine, gréčtine, holandčine, portugalčine, fínčine a švédčine). Podrobnejšie informácie o jazykovej politike Európskej únie sú k dispozícii tu.

Informačné bloky

Cieľom informačných blokov je poskytovať rýchlu a ľahko čitateľnú prezentáciu právnych predpisov EÚ. Každý blok sumarizuje platný právny text, napríklad smernicu, nariadenie alebo rozhodnutie. Na lokalite možno nájsť aj súhrny prípravných a iných aktov. Vždy sa uvádza aj odkaz na oficiálnu a úplnú verziu právnych predpisov na lokalite EUR-Lex alebo PreLex. Informačné bloky sa pravidelne aktualizujú, aby sa zohľadnil najnovší legislatívny vývoj. Do súhrnu sa začleňuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh aktu či prijatie príbuzných aktov.

Tím právnych redaktorov sleduje právny vývoj a pripravuje informačné bloky na základe štandardizovaného modelu. Informačné bloky schvaľujú príslušné útvary Komisie, aby sa zaručila ich presnosť.

Súhrny právnych predpisov EÚ sa uverejňujú výlučne za účelom informovania. Nemajú žiadnu právnu hodnotu.

Nástroje

Navigáciu po lokalite uľahčujú viaceré nástroje – interaktívne menu, všeobecná funkcia vyhľadávania na lokalite Europa, obsah a glosár. Okrem iného sa tu nachádzajú aj odkazy na ďalšie náležité alebo pridružené lokality. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tejto lokality, pozrite si návod na používanie tejto lokality.

Otázky

Ak máte otázky týkajúce sa súhrnov právnych predpisov EÚ, presuňte sa na stránku Kontakt.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok