RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Over deze site

De website “Samenvattingen van de EU-wetgeving” biedt een beknopt, vlot leesbaar en objectief overzicht van de belangrijkste aspecten van de wetgeving van de Europese Unie (EU). Zij maakt deel uit van de Europa-portaalsite, die gepubliceerd wordt door de EU-instellingen.

De website is net zoals EUR-Lex , PreLex en Europe Direct een bron van gespecialiseerde informatie. EUR-Lex bevat de volledige tekst van alle EU-wetgevingsdocumenten en in PreLex worden alle wetgevingsvoorstellen doorheen het besluitvormingsproces van de EU-instellingen opgevolgd. Europe Direct geeft een antwoord op vragen die burgers over de EU stellen. Deze website vult de voornoemde informatiebronnen aan met lezersvriendelijke samenvattingen van soms nogal lange en technische Europese wetteksten.

Samenvattingen van de wetgeving

>Deze website bevat ongeveer 3 000 samenvattingen van de EU-wetgeving. Zij worden aangeboden in de vorm van informatiebladen en bestrijken 32 thematische gebieden, die overeenkomen met de activiteiten van de EU . De thematische gebieden gaan van audiovisueel en mediabeleid tot werkgelegenheid en sociaal beleid en geven steeds een uitgebreid en actueel overzicht van de EU-wetgeving. Wetsbesluiten die slechts tijdelijk van belang zijn, zoals besluiten betreffende subsidies, komen evenwel niet aan bod.

De website is momenteel beschikbaar in 11 talen (de officiële talen van de EU vóór 1 mei 2004). Meer gespecialiseerde informatie bestaat alleen in het Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Engels. Hier vindt u nadere informatie over het taalbeleid van het Europa-portaal.

De samenvattingen

De samenvattingen hebben tot doel de EU-wetgeving op een beknopte en vlot leesbare manier weer te geven. Elke samenvatting geeft een overzicht van een welbepaald geldend wetsbesluit, zoals een richtlijn, een verordening, een besluit of een beschikking. Bovendien worden ook samenvattingen gepubliceerd van voorbereidende besluiten, mededelingen, enz. Uiteraard wordt steeds een snelkoppeling gegeven naar de officiële, volledige versie van de wetsbesluiten op de EUR-Lex- of PreLex-website. De samenvattingen worden ook geregeld bijgewerkt om ze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied, met name wijzigingen van besluiten en de goedkeuring van nieuwe gerelateerde besluiten.

Een team van in juridische zaken gespecialiseerde opstellers volgt de ontwikkelingen op wetgevingsgebied op de voet en stelt samenvattingen op op basis van een gestandaardiseerd model. Om de nauwkeurigheid van de samenvattingen te garanderen, worden zij gevalideerd door de betrokken diensten van de Commissie.

De samenvattingen van de EU-wetgeving worden uitsluitend ter informatie aangeboden en zijn juridisch niet bindend.

Hulpmiddelen

Om het surfen te vergemakkelijken, wordt een aantal hulpmiddelen aangeboden, zoals een interactief menu, een zoekfunctie, een index en een glossarium. Daarnaast zijn er ook snelkoppelingen naar andere relevante en gerelateerde sites. Raadpleeg de korte handleiding voor nadere informatie over het gebruik van deze website.

Vragen

Surf naar de webpagina “Contact” indien u vragen hebt over de samenvattingen van de EU-wetgeving.

 

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven