RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dwar dan is-sit

Is-sit “Somarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE” jippreżenta l-aspetti prinċipali tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) b'mod konċiż, aċċessibbli u oġġettiv. Dan jagħmel parti mill-portal Europa tal-istituzzjonijiet tal-UE.

Dan is-sit huwa sors ta' informazzjoni speċjalizzata, offruta flimkien ma' EUR-Lex, PreLex u Europe Direct. Waqt li EUR-Lex jipprovdi t-testi leġiżlattivi kollha tal-UE f'verżjoni sħiħa, PreLex jippermetti li wieħed isegwi l-proposti leġiżlattivi kollha matul il-proċess deċiżjonali tal-istituzzjonijiet tal-UE u Europe Direct iwieġeb għad-domandi taċ-ċittadini dwar l-UE. Dan is-sit jikkumplimenta dawk l-għodod billi joffri sommarji li jinftiehmu faċilment tal-leġiżlazzjoni Ewropea, li spiss tkun tikkonsisti f'atti pjuttost twal u tekniċi.

Sommarji tal-leġiżlazzjoni

Dan is-sit jipprovdi madwar 3 500 sommarju tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-forma ta' skedi informattivi, mqassma fi 32 qasam tematiku li jikkorrispondu għall-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-temi jvarjaw mill-agrikoltura sat-trasport, u jippreżentaw informazzjoni kompleta u aġġornata dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE. Madankollu, id-deċiżjonijiet li huma biss ta' interess temporanju mhumiex koperti.

Attwalment, is-sit "Sinteżi tal-leġiżlazzjoni Ewropea" huwa disponibbli fi 11-il lingwa (il-lingwi uffiċjali tal-UE qabel l-1 ta' Mejju 2004). L-iskedi informattivi li huma ta' interess maġġuri għall-maġġoranza taċ-ċittadini huma disponibbli wkoll fi 11-il lingwa. L-iskedi informattivi aktar speċjalizzati huma disponibbli f'5 lingwi (l-Ispanjol, il-Ġermaniż, l-Ingliż, il-Franċiż u t-Taljan). Il-kopertura lingwistika tas-sit dalwaqt ser tiġi mtejba. Fix-xhur li ġejjin is-sit ser ikun disponibbli fit-23 lingwa tal-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza tal-iskedi li attwalment jinsabu fi 11-il lingwa ser ikunu disponibbli f'4 lingwi ġodda (iċ-Ċek, l-Ungeriż, il-Pollakk u r-Rumen). Barra minn hekk, numru akbar ta' skedi li attwalment jinsabu f'5 lingwi ser ikunu disponibbli f'6 lingwi oħra (id-Daniż, il-Grieg, l-Olandiż, il-Portugiż, il-Finlandiż u l-Isvediż). Informazzjoni aktar dettaljata dwar il-politika lingwistika ta' Europa tinsab hawnhekk.

Skedi informattivi

L-objettiv tal-iskedi informattivi huwa li jipprovdu preżentazzjoni rapida u li tista' tinqara faċilment tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Kull skeda tiġbor fil-qosor test leġiżlattiv fis-seħħ, pereżempju direttiva, regolament jew deċiżjoni. Huma offruti wkoll sommarji ta' atti preparatorji u ta' atti oħrajn. Dejjem tingħata l-link għall-verżjoni uffiċjali u sħiħa tal-leġiżlazzjoni fuq is-sit EUR-Lex jew PreLex. L-iskedi informattivi jiġu aġġornati regolarment sabiex jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-iżviluppi leġiżlattivi reċenti; l-emenda ta' att jew l-adozzjoni ta' atti relatati tiddaħħal fis-sommarju.

Tim ta' edituri ġuridiċi jsegwi l-iżviluppi leġiżlattivi u jaħdem l-iskedi informattivi billi jibbaża fuq mudell standardizzat. L-iskedi informattivi huma approvati mis-servizzi tal-Kummissjoni kkonċernati sabiex tiġi ggarantita l-eżattezza.

Is-sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE jitqassmu biss għall-finijiet ta' informazzjoni. Dawn m'għandhom ebda valur legali.

Għodda

Diversi għodda, bħal menu interattiv, il-funzjoni ġenerali ta' riċerka tas-sit Europa, indiċi u glossarju, jiffaċilitaw in-navigazzjoni tas-sit. Barra minn hekk, huma pprovduti links għal siti oħrajn relevanti jew assoċjati. Jekk jogħġbok ikkonsulta t-tutorial biex tikseb aktar tagħrif dwar l-użu ta' dan is-sit.

Domandi

Jekk inti għandek xi domandi dwar is-sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE, jekk jogħġbok idħol fuq il-paġna Kuntatt.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna