RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maidir leis an láithreán seo

Cuireann an suíomh “Achoimrí ar reachtaíocht an AE” na príomhghnéithe de reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) i do láthair go gonta soléite neamhlaofa. Is cuid den thairseach Europa atá ag institiúidí an AE é.

Is foinse sainfhaisnéise é an suíomh a moladh in éineacht le EUR-Lex, PreLex agus Europe Direct. Soláthraíonn EUR-Lex na téacsanna reachtacha de chuid an AE go léir is go hiomlán, le PreLex is féidir na moltaí reachtacha atá le cinneadh fós ag institiúidí an AE a leanúint, agus freagraíonn Europe Direct ceisteanna na saoránach maidir leis an AE. Agus an suíomh seo ag tabhairt achoimrí so-úsáidte ar reachtaíocht na hEorpa, a mbíonn a cuid achtanna mós fada teicniúil uaireanta, tá sé mar bharr ar an leagan acmhainní seo.

Achoimrí ar an reachtaíocht

Tá tuairim is 3 500 achoimre ar reachtaíocht na hEorpa ar an suíomh agus iad i gcruth bileog eolais, roinnte i 32 réimse ábhair a fhreagraíonn do ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh. Tá gach ábhar, ón mbuiséad go dtí an trádáil eachtrach, ar an suíomh, agus faisnéis shlán agus an fhaisnéis is deireanaí maidir le reachtaíocht an AE iontu. Mar sin féin, na cinntí nach bhfuil ach suim shealadach iontu, níl siad ar an suíomh.

Tá an suíomh “Achoimrí ar reachtaíocht an AE” ar fáil i 11 theanga faoi láthair (na teangacha oifigiúla de chuid an AE roimh an 1ú Bealtaine 2004). Tá na bileoga eolais is mó suim iontu ag mórchuid na saoránach ar fáil i 11 theanga chomh maith. Tá na bileoga eolais níos sainiúla ar fáil i 5 theanga (Spáinnis, Gearmáinis, Béarla, Fraincis agus Iodáilis). Cuirfear feabhas ar líon na dteangacha ar an suíomh ar ball. Beidh an suíomh ar fáil sna 23 teanga de chuid an Aontais Eorpaigh sna míonna le teacht. An chuid is mó de na bileoga atá le fáil i 11 theanga faoi láthair, beidh siad ar fáil i 4 theanga nua (Seicis, Ungáiris, Polainnis agus Rómáinis). Ina theannta sin, níos mó bileog arís atá le fáil faoi láthair i 5 theanga, beidh siad ar fáil i 6 theanga sa bhreis (Danmhairgis, Gréigis, Ollainnis, Portaingéilis, Fionlainnis agus Sualainnis). Tá níos mó eolais ar bheartas teanga na hEorpa le fáil anseo.

Bileoga eolais

Is é cuspóir na mbileog eolais ná léiriú luath soléite a sholáthar ar reachtaíocht an AE. Tá achoimre ar théacs reachtach atá i bhfeidhm i ngach bileog, idir threoir, rialachán agus chinneadh. Cuirtear achoimrí ar ghníomhartha ullmhucháin agus gníomhartha eile ar fáil mar an gcéanna. Tugtar nasc chuig leagan oifigiúil na reachtaíochta ar an suíomh EUR-Lex nó PreLex i gcónaí. Tugtar na bileoga eolais suas chun dáta go rialta ag cur san áireamh forbairtí reachtacha a tharla le déanaí; Nuair a leasaítear acht nó nuair a ghlactar le hacht gaolmhar, cuirtear síos air san achoimre.

Tá foireann eagarthóirí dlí ann a leanann forbairt na reachtaíochta agus a leagann amach na bileoga eolais de réir teimpléid chaighdeánaigh. Cuirtear na bileoga eolais faoi bhráid sheirbhísí oiriúnacha an Choimisiúin d’fhonn cruinneas a dheimhniú.

Is chun eolas a thabhairt don phobal a fhorleatar na hachoimrí ar reachtaíocht an AE. Níl aon stádas dlí acu.

Acmhainní

Tá acmhainní éagsúla ann, amhail clár ábhair idirghníomhach, uirlis chuardaigh ar shuíomh Europa, innéacs agus sanasán, le faisnéis a aimsiú go héasca ar an suíomh. Ina theannta sin, tá naisc ann chuig suíomhanna eile atá bainteach nó ábhartha. Breathnaigh an clár teagaisc le tuilleadh faisnéise a fháil ar an dóigh a úsáidtear an tsuímh.

Ceisteanna

Má tá ceist agat faoi na hachoimrí ar reachtaíocht an AE, téigh chuig an leathanach Teagmháil.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh