RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lisätietoja tästä sivustosta

"Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä" sivustolla esitetään Euroopan unionin (EU) lainsäädännön pääkohdat tiiviisti, helppolukuisesti ja puolueettomasti. Se on osa EU:n toimielinten julkaisemaa Europa portaalia.

Tämän sivuston lisäksi erityisaloja koskevaa tietoa saa seuraavilta sivustoilta: EUR-Lex, PreLex ja Europe Direct. EUR-Lexissä voi tutustua kokonaisiin EU:n säädösteksteihin, kun taas PreLexissä seurataan kaikkia säädösehdotuksia EU:n toimielinten päätöksentekoprosessin ajan, ja Europe Direct palvelussa vastataan kansalaisten EU:ta koskeviin kyselyihin. Tiivistelmäsivusto täydentää yllä mainittuja sivustoja tarjoamalla helppotajuiset tiivistelmät toisinaan varsin pitkistä ja teknisistä EU:n säädöksistä.

Tiivistelmät lainsäädännöstä

Sivustolla on noin 3 000 tiivistelmää EU:n säädöksistä. Tiivistelmät on jaoteltu tietosivuihin 32 eri aihealueen mukaisesti, ja kyseiset aihealueet vastaavat EU:n toiminta-aloja. Aihealueet vaihtelevat maataloudesta liikenteeseen, ja niissä annetaan kattavaa ja ajantasaista tietoa EU:n lainsäädännöstä. Sivustolla ei kuitenkaan ole oikeudellisia päätöksiä, joiden merkitys on väliaikainen, kuten avustuspäätöksiä.

Nykyisin sivusto on luettavissa 11 kielellä (EU:n viralliset kielet ennen 1. toukokuuta 2004), ja erityisalojen tietoa on saatavilla viidellä kielellä (saksa, espanja, ranska, italia ja englanti). Lisätietoa Europa palvelimen kielipolitiikasta saa tästä linkistä.

Tietosivut

Tietosivujen tarkoituksena on esitellä EU:n lainsäädäntöä kätevästi ja helppolukuisessa muodossa. Kullakin tietosivulla esitetään tiivistelmä yhdestä voimassa olevasta säädöksestä, kuten direktiivistä, asetuksesta tai päätöksestä. Sivustolla on tiivistelmiä myös esimerkiksi valmisteluasiakirjoista ja muista asiakirjoista sekä tiedonannoista. Luonnollisesti sivustolla on aina linkki EUR Lex tai PreLex sivustolla olevaan säädöstekstin viralliseen ja täysimittaiseen toisintoon. Tietosivut myös saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta myöhemmät lainsäädäntömuutokset, kuten säädökseen tehdyt tarkistukset tai siihen liittyvät hyväksytyt asiakirjat, voidaan ottaa huomioon.

Oikeusalan asiantuntijat seuraavat lainsäädännöllistä kehitystä ja laativat tietosivut vakiomuotoisen mallin avulla. Tietosivujen paikkansapitävyyden varmistamiseksi asiasta vastaavat komission osastot vahvistavat niiden pätevyyden.

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä julkaistaan vain tiedotustarkoituksessa. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Välineet

Sivustolla liikkumisen helpottamiseksi on tarjolla useita työkaluja, kuten interaktiivinen valikko, hakutoiminto, hakemisto ja sanasto. Lisäksi sivustolla on linkkejä muihin keskeisiin ja asiaa koskeviin sivustoihin. Lisätietoa tämän sivuston käytöstä saa opastussivulta.

Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää EU:n lainsäädäntöä koskevista tiivistelmistä, tutustu Yhteystiedot sivuun.

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun