RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Om denne side

Hjemmesiden “Resumeer af EU-lovgivning” præsenterer hovedaspekterne af den Europæiske Unions (EU) lovgivning på en kortfattet, letlæselig og upartisk måde.Den udgør en del af Europa-portalen, der offentliggøres af EU-institutionerne.

Hjemmesiden udgør sammen med EUR-Lex, PreLex og Europe Direct en specialiseret informationskilde.Mens EUR-Lex indeholder de fuldstændige tekster for alle EU-retlige dokumenter, følger PreLex alle lovgivningsmæssige forslag igennem EU-institutionernes beslutningsproces og Europe Direct besvarer borgernes henvendelser vedrørende EU. Hjemmesiden komplementerer ovennævnte ved at tilbyde brugervenlige resumeer af EU-lovgivning, der til tider kan være lang og teknisk.

Resumeer af lovgivning

Denne hjemmeside tilbyder omkring 3.000 resumeer af EU-lovgivning. De vises i form af datablade, der er opdelt i 32 tematiske områder, der svarer til EU’s aktiviteter . Temaerne strækker sig fra landbrug til transport og giver en omfattende og ajourført dækning af EU-lovgivningen.Områder, der ikke dækkes, er juridiske beslutninger af midlertidig interesse, så som beslutninger vedrørende tilskud.

For tiden findes hjemmesiden på 11 sprog (EU's officielle sprog før den 1. maj 2004) og mere detaljerede oplysninger findes på 5 sprog (tysk, spansk, fransk, italiensk og engelsk).Yderligere oplysninger vedrørende Europas sprogpolitik kan findes her.

Databladene

Databladene har til hensigt at præsentere EU-lovgivning på en hurtig og letlæselig måde.Hvert datablad sammenfatter et konkret stykke gældende lovgivning, så som et direktiv, en forordning eller en afgørelse.Der leveres også resumeer af forberedende retsakter og øvrige love, meddelelser etc. Naturligvis anføres der altid et link til den officielle udgave af lovgivningen i dens fulde længde på EUR-Lex eller PreLex. Databladene opdateres også regelmæssigt for at tage hensyn til nyere lovgivningsmæssig udvikling, hvilket vil sige, at enhver ændring af loven eller vedtagelse af tilknyttede love er omfattet af resumeet.

Et team af juridiske forfattere overvåger den lovgivningsmæssige udvikling og udarbejder databladene i henhold til en standardiseret skabelon.For at sikre nøjagtigheden af databladene, valideres de af de relevante kommissionsafdelinger.

Resumeerne af EU-lovgivning offentliggøres kun til orientering.De har ingen retsvirkning.

Værktøjer

Med henblik på nemt at kunne navigere på hjemmesiden er der adskillige værktøjer til rådighed, så som en interaktiv menu, en søgefunktion, et indeks og en ordliste.Derudover er der links til andre relevante og tilknyttede sider.Se venligst vejledningen for yderligere oplysninger vedrørende brug af denne hjemmeside.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende resumeerne af EU-lovgivning henvises der til kontaktsiden.

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top