RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


O těchto stránkách

Webová stránka „Přehledy právních předpisů EU“ uceleným, přístupným a objektivním způsobem představuje hlavní aspekty právních předpisů Evropské unie (EU). Je součástí portálu orgánů EU Europa.

Tento web je stejně jako portály EUR-Lex, PreLex a Europe Direct zdrojem specializovaných informací. Zatímco EUR-Lex předkládá veškeré právní texty EU jako celek, PreLex umožňuje sledovat všechny legislativní návrhy během rozhodovacího postupu orgánů EU a Europe Direct odpovídá na otázky občanů, které se týkají EU. Tento web dané nástroje doplňuje a nabízí názorný přehled evropské legislativy, jejíž akty jsou někdy značně dlouhé a odborné.

Přehledy právních předpisů

Tento web nabízí kolem 3 500 přehledů evropských právních předpisů formou informačních listů, rozdělených podle činností Evropské unie do 32 tematických okruhů. Tyto okruhy jdou od zemědělství po dopravu a předkládají úplné a aktuální informace o legislativě EU. Rozhodnutí pouze dočasné povahy zde však zahrnuta nejsou.

V současnosti je webová stránka „Přehledy evropských právních předpisů“ k dispozici v 11 jazycích (úřední jazyky EU před 1. květnem 2004). Informační listy, jež jsou důležité pro většinu občanů, jsou také dostupné v 11 jazycích. Specializovanější informační listy jsou k dispozici v 5 jazycích (španělština, němčina, angličtina, francouzština a italština). Jazykové pokrytí webové stránky se do budoucna rozšíří. V následujících měsících se stránka zpřístupní ve všech 23 jazycích Evropské unie. Většina listů, které jsou nyní k dispozici v 11 jazycích, bude dostupná ve 4 nových jazycích (čeština, maďarština, polština a rumunština). Nadto bude velký počet listů, které jsou momentálně dostupné v 5 jazycích, zpřístupněn v 6 dalších jazycích (dánština, řečtina, nizozemština, portugalština, finština a švédština). Podrobnější informace o jazykové politice portálu Europa jsou k dispozici zde.

Informační listy

Cílem informačních listů je rychle a srozumitelně představit právní předpisy EU. Každý list shrnuje nějaký platný právní text, například směrnici, nařízení nebo rozhodnutí. Předkládány jsou i přehledy přípravných a jiných aktů. Součástí textu je vždy odkaz na oficiální a úplné znění právního předpisu na portálu EUR-Lex nebo PreLex. Informační listy jsou pravidelně aktualizovány, aby zohledňovaly nejnovější legislativní vývoj; do přehledu jsou převzaty změny aktu nebo přijetí souvisejících aktů.

Vývoj legislativy sleduje tým právně erudovaných redaktorů, který vypracovává informační listy podle standardizovaného modelu. Informační listy jsou schvalovány službami Komise, aby byla zaručena jejich přesnost.

Přehledy právních předpisů EU jsou zveřejňovány pouze k informativním účelům. Nemají žádnou právní závaznost.

Nástroje

Pohyb po stránce usnadňují nejrůznější nástroje, jako je interaktivní menu, funkce obecného vyhledávání na portálu Europa, rejstřík a glosář. Nadto jsou k dispozici odkazy na další relevantní nebo související stránky. Podrobnější informace o používání této webové stránky naleznete v instruktážním materiálu.

Otázky

Máte-li ohledně přehledů legislativy EU nějaké dotazy, obraťte se prosím na stránku Kontakt.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky