RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


За този сайт

Сайтът „Обобщение на законодателството на ЕС“ представя главните аспекти на законодателството на Европейския съюз (ЕС) кратко, достъпно и обективно. Той е част от портала Europa на институциите на ЕС.

Сайтът е източник на специализирана информация, която може да бъде намерена и на сайтовете EUR-Lex, PreLex и Europe Direct. EUR-Lex осигурява достъп до законодателните текстове на ЕС в тяхната цялост, PreLex позволява да бъдат проследявани законодателните предложения в хода на приемането на решения от институциите на ЕС, а Europe Direct отговаря на въпроси на гражданите относно ЕС. Настоящият сайт допълва тези инструменти, като предлага на достъпен език резюмета на европейското законодателство, чиито текстове често са обемни и съдържат твърде много специализирана терминология.

Резюмета на законодателството

Сайтът съдържа около 3500 резюмета на текстове от европейското законодателство под формата на информационни файлове, разпределени в 32 тематични области, съответстващи на дейностите на Европейския съюз . Темите включват различни дейности от селско стопанство до транспорт, като представят пълна и актуална информация относно законодателството на ЕС. Не са включени решения, които имат временно приложение.

Понастоящем сайтът „Обобщение на законодателството на ЕС“ е достъпен на 11 езика (официалните езици на ЕС преди 1 май 2004 г.). Информационните файлове от най-голям интерес за голям брой граждани също са достъпни на 11 езика. Информационните файлове с по-специализирана информация са достъпни на 5 езика (испански, немски, английски, френски и италиански). В бъдеще езиковото многообразие на сайта ще бъде подобрено. В близките месеци сайтът ще стане достъпен на 23-те езика на Европейския съюз. Значителна част от файловете, достъпни в момента на 11 езика, ще могат да бъдат намерени на още 4 езика (чешки, унгарски, полски и румънски). Освен това голяма част от файловете, понастоящем достъпни на 5 езика, ще могат да бъдат намерени на още 6 езика (датски, гръцки, нидерландски, португалски, финландски и шведски). Повече информация за езиковата политика на сайта Europa е на достъпна на тук.

Информационни файлове

Целта на информационните файлове е да предоставят бърз и лесен достъп до законодателството на ЕС. Всеки файл съдържа резюме на действащ законодателен текст, например директива, регламент или решение. Предлагат се и резюмета на подготвителни и други актове. Винаги се дава препратка към официалната и пълна версия на законодателството в сайтовете EUR-Lex или PreLex. Информационните файлове се актуализират редовно, така че да включват последните промени в законодателството; в резюмето се отразяват промените в даден акт или приемането на нови свързани актове.

Екип от юридически редактори следи промените в законодателството и изготвя информационните файлове въз основа на стандартен модел. Информационните файлове се одобряват от съответните служби на Комисията, за да се гарантира точността им.

Резюметата на законодателството на ЕС се разпространяват само с информационна цел. Те нямат правна стойност.

Инструменти

Навигацията в сайта е улеснена чрез използването на инструменти като интерактивно меню, общата функция за търсене на сайта Europa, показалец и речник. Освен това са дадени препратки към други полезни или свързани сайтове. Прочетете указанията, за да намерите повече информация за ползването на сайта.

Въпроси

Ако имате въпроси относно резюметата на законодателството на ЕС, преминете на страницата за контакт.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата