Sökväg

Barnhörnan: information för föräldrar och lärare

Barnhörnan: information för föräldrar och lärare

Barnhörnan: information för föräldrar och lärare

Här hittar du ett antal spel för barn och unga mellan 6 och 16 år. Spelen finns på 22 EU-språk och har alla gjorts av EU-institutionerna.

kids-corner

För föräldrar och vårdnadshavare

Spelen är markerade med ålder så att du lättare ska hitta ett spel som passar ditt barn.

För lärare

Om du letar efter undervisningsmaterial kan du också titta i ”Lärarrummet”. Där hittar du material om EU i allmänhet och om specifika politikområden. Det finns målarböcker, broschyrer, informationspaket och mycket annat. Materialet är indelat efter ålder.

  • Fler spel och undervisningsmaterial hittar du i Lärarrummet.
  • EuroParlTV (Europaparlamentets tv-kanal) har en mängd AV-material som du kan använda i din undervisning om EU.
  • EU har också tävlingar och priser för barn.

Internetsäkerhet

Barn och unga är de som använder internet och mobiltelefoner mest av alla.

  • EU:s program för säkrare internet ska hjälpa och skydda barn och unga på internet genom upplysningskampanjer och genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll och beteende på internet.
  • Varje år firas Safer Internet Day (dagen för säkrare internet) för att främja säkrare och mer ansvarsfull användning av internet och mobiltelefoner.