Navigačný riadok

Detský kútik: informácie pre rodičov a učiteľov

Detský kútik: informácie pre rodičov a učiteľov

Detský kútik: informácie pre rodičov a učiteľov

V časti „detský kútik“ na portáli Europa sa nachádza niekoľko hier určených deťom a mladým ľuďom vo veku od 6 do 16 rokov. Tieto hry sú dostupné v 22 jazykoch EÚ a ich autormi sú inštitúcie EÚ.

kids-corner

Informácie pre rodičov a opatrovateľov

Hry v detskom kútiku môžete jednoducho vyhľadávať podľa vekovej kategórie dieťaťa.

Pre učiteľov

Ak hľadáte učebný materiál, v časti „kútik pre učiteľov“ nájdete bezplatné materiály o EÚ vo všeobecnosti, ako aj o jej najdôležitejších politikách. Sú tu maľovanky, letáky, informačné súbory a ďalšie materiály rozdelené podľa vekových kategórií.

Internetová bezpečnosť

Mladí ľudia a deti patria medzi najčastejších používateľov digitálnych a mobilných technológií v Európe.

  • V rámci programu bezpečnejší internet prebiehajú rôzne informačné kampane, ktorých cieľom je oboznámiť deti a mládež s možnými rizikami a zároveň ich pred nimi chrániť. Program sa zároveň zameriava na boj proti nelegálnemu a nebezpečnému obsahu a správaniu na internete;
  • Každý rok sa v rámci Dňa bezpečného internetu podporuje bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie digitálnych technológií a mobilných telefónov.