Navigācijas ceļš

Vecākiem un skolotājiem paredzēta informācija par bērnu stūrīti

Vecākiem un skolotājiem paredzēta informācija par bērnu stūrīti

Vecākiem un skolotājiem paredzēta informācija par bērnu stūrīti

ES portāla bērnu stūrītī ir spēles bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 16 gadiem. Tās visas ir izveidojušas dažādas ES iestādes, un spēles ir pieejamas 22 Eiropas Savienības valodās.

kids-corner

Vecākiem un aizbildņiem

Lai būtu vieglāk atrast jūsu bērnam piemērotas spēles, bērnu stūrītī esam tās iedalījuši vairākās vecuma grupās.

  • Saturs: spēles attiecas uz dažādām Eiropas Savienības darbības jomām.
  • Formāts: sākot no vienkāršām viktorīnām līdz pat piedzīvojumu spēlēm.
  • Sk. arī: īsumā par ES un tās 28 dalībvalstīm

Skolotājiem

Ja meklējat mācību materiālus, ielūkojieties skolotāju stūrītī, kur tie pieejami par velti. Šie materiāli ir gan par Eiropas Savienību vispār, gan par svarīgākajām politikas jomām. Tur ir arī izkrāsojamās grāmatas, brošūras, informācijas paketes un daudz kas cits. Arī šie materiāli ir sakārtoti dažādās vecuma grupās.

Drošība internetā

Eiropas bērni un jaunieši ir pieskaitāmi pie tām iedzīvotāju grupām, kuras tīmekli un mobilos sakarus izmanto visbiežāk.

  • ES īsteno programmu “Drošāks internets”, kuras mērķis ir aizsargāt bērnus un jauniešus tīmeklī, līdzfinansējot izpratnes veicināšanas iniciatīvas un cīnoties pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un uzvedību internetā.
  • Ik gadu tiek atzīmēta drošāka interneta diena, lai veicinātu drošu un pareizu tīmekļa un mobilo tālruņu lietošanu.