Navigacijski put

Dječji kutak: informacije za roditelje i nastavnike

Dječji kutak: informacije za roditelje i nastavnike

Dječji kutak: informacije za roditelje i nastavnike

Dječji kutak EU-a sadrži izbor igara za djecu i mlade u dobi od 6 do 16 godina. Igre su dostupne na 22 jezika EU-a i sve su ih proizvele institucije EU-a.

kids-corner

Za roditelje i skrbnike

Igre u Dječjem kutku podijeljene su u dobne skupine kako biste lakše pronašli one koje su prikladne za vaše dijete.

Za nastavnike

Ako tražite nastavne materijale, "Kutak za nastavnike" također sadrži besplatne nastavne materijale s općim podacima o Europi te važnim politikama. Tu ima bojanki, letaka i paketa informacija i mnogo više, također podijeljeno na različite dobne skupine.

Sigurnost na internetu

Mladi i djeca su među najčešćim korisnicima internetskih i mobilnih tehnologija u Europi.

  • Program sigurnijeg interneta namijenjen je potpori i zaštiti djece i mladih koji se koriste internetom, inicijativama za podizanje svijesti i borbom protiv nezakonitog i štetnog sadržaja i ponašanja na internetu;
  • Svake godine manifestacija Dan sigurnijeg interneta promiče sigurnije i odgovornije korištenje internetskih tehnologija i mobilnih telefona.