For yderligere oplysninger om europæiske flag
European Union

EU og Europa

Det europæiske flag består af 12 gyldne stjerner i en cirkel på en blå baggrund. Cirklen med stjerner symboliserer idealerne enhed, solidaritet og harmoni blandt Europas borgere. Antallet af stjerner har ikke noget at gøre med antallet af EU-medlemslande.

Det europæiske flag betegner ikke blot Den Europæiske Union, men også Europa i bredere forstand. Flagets historie går tilbage til 1955, da Europarådet, som forsvarer menneskerettigheder og arbejder for den europæiske kultur, valgte at bruge designet. I de efterfølgende år opfordrede Europarådet de nye europæiske institutioner til også at bruge flaget. I 1985 begyndte EU's ledere at bruge det som det officielle logo for Den Europæiske Union (på daværende tidspunkt kaldet De Europæiske Fællesskaber).

Belgium

Belgien

Det belgiske flag, som er inspireret af den franske trikolore, henviser til Grevskabet Brabants våbenskjold, som stammer fra det 12. århundrede: En gylden løve med røde klør og rød tunge på en sort baggrund.

Da Brabant gjorde oprør i 1787 brugte Bruxelles’ indbyggere den trefarvede kokarde (rød, gul og sort) som tegn på deres modstand mod Joseph den II af Østrigs farver (rød, hvid og rød).

Da Belgien blev uafhængigt i 1830, blev det nuværende flag officielt indført, men dengang var bjælkerne vandrette. Året efter besluttede regeringen, at bjælkerne skulle være lodrette.

Bulgaria

Bulgarien

De tre nationale farver – hvid, grøn og rød – svarer til de farver, den gamle bulgarske hær brugte. Hærens venstre flanke bar hvide vimpler på lanserne og højre flanke røde. Elitetropperne i midten bar grønne vimpler, eftersom grøn var den daværende herskers farve. Det trefarvede flag blev brugt for første gang af den første bulgarske legion anført af Georgi Rakovski (1861) og blev indført som Bulgariens nationalflag i Turnovo-forfatningen (1879).

Cyprus

Cypern

Det cypriotiske flag, som blev indført ved uafhængigheden i 1960, forestiller øen, og to olivengrene på en hvid baggrund, symboliserer freden mellem det græske og det tyrkiske fællesskab. Oftere ser man dog det græske flag i det sydlige Cypern og det tyrkiske på den nordlige del.

Øens gule farve henviser til de cypriotiske kobberminer, der har været i drift siden det 3. århundrede f.kr. Desuden kommer ordet kobber fra det græske navn for Cypern: Kypros.

Denmark

Danmark

Dannebrog er formentlig det ældste flag i verden. Ifølge overleveringen stammer det fra 1219, hvor Kong Valdemar Sejr, der var på korstog, så et hvidt kors på den mørke himmel. Han så det som et guddommeligt tegn på, at han skulle angribe esterne. Den røde farve på flaget står både for den mørke himmel, hvor kongen så det hvide kors, og for det blod, der blev udgydt under kampen.

United Kingdom

Det Forenede Kongerige

Det nuværende britiske flag, som også kendes under navnet Union Jack (unionsflaget), er en kombination af :

- Sankt Georgskorset

- Sankt Andreaskorset

- Sankt Patrickskorset

som repræsenterer henholdsvis Englands, Skotlands og Irlands skytshelgener. Flaget blev officielt indført i 1917.

Da kongedømmerne England og Skotland blev forenet i det 17. århundrede, opstod den første version af flaget. Senere blev Sankt Patrickskorset tilføjet i 1801, da Irland også blev en del af Det Forenede Kongerige.

Estonia

Estland

Flaget, der har tre vandrette bjælker i blåt, sort og hvidt blev antaget den 29. september 1881 af den estiske studenterforening Virona. Det blev brugt som nationalflag af folket under revolutionerne i 1905 og 1917 og blev Estlands flag ved uafhængighedserklæringen den 24. februar 1918. Flaget blev genindført i 1990, da Estland igen erklærede sig uafhængigt.

I de estiske folkesange står farven blå for himlen, sort for jorden og hvid for frihedstrang og håbet for fremtiden.

Ifølge en anden fortolkning står den blå farve for gensidig tillid og troskab, sort for esternes formodede forfædre (et sortklædt folk, som Herodot omtaler i sin historieskrivning), og hvid står for den sne, som dækker Estland halvdelen af året.

Finland

Finland

Fra det 12. århundrede til begyndelsen af det 19. hørte Finland til Sverige; efter at være blevet uafhængigt i 1917, indførte det et nationalflag med et Skt. Georgskors efter svensk mønster.

De finske sejlklubber havde allerede i et halvt århundrede brugt lignende flag, mens Finland stadig var under russisk herredømme.

Den første, der foreslog blå og hvid som nationale farver, var digteren Zachris Topelius i 1862. Året efter foreslog avisen Helsingfors Dagblad et hvidt flag med et blåt kors. Farven blå står for himlen og søerne, og den hvide farve henviser til det snedækkede landskab.

France

Frankrig

Det franske flag stammer fra revolutionen i 1789. Allerede ved revolutionens begyndelse dukkede farverne blå, hvid og rød op på nationalgardens kokarder. Hvid var kongehusets farve, mens blå og rød var byen Paris' farver.

Den trefarvede kokarde blev omgående et tegn på den revolutionære patriotisme; folket tog de tre farver til sig, og de dukkede snart op på standarter og flag. Den 15. februar 1794 blev de tre farver indført som det nationale flag. Det var maleren David, som tegnede det efter ordre fra Parlamentet.

Dette flag har været i konstant brug siden 1848.

Greece

Grækenland

Da regeringen indførte flag for den græske hær og flåde, bar de begge det samme hvide kors som symbol på kristendommen.

Blåt og hvidt blev officielt valgt under frihedskrigen. Den blå farve står for himlen og havet, mens den hvide farve symboliserer frihedskæmpernes renhed.

De ni vandrette bjælker symboliserer de ni stavelser i mottoet Eleftheria i Thanatos (frihed eller død).

Dette flag blev genindført i 1978.

Ireland

Irland

Det trefarvede flag, som stammer fra 1830’erne, er inspireret af den franske trikolore. Farverne (grøn, hvid, rød) er blevet ændret flere gange, og lå først fast i 1920'erne, hvilket formelt blev bekræftet i 1937.

Den grønne farve symboliserer den katolske nationale frihedsbevægelse, mens orange (fyrstehuset Oraniens farve) står for protestanterne. Farven hvid, som er anbragt i midten, står for fred mellem de to befolkningsdele.

Italy

Italien

Dette flag er det samme som det, der blev anvendt af den norditalienske republik, som Napoleon Bonaparte stiftede. Flaget var inspireret af den franske trikolore og blev brugt fra 1798 til 1802.

Det blev genindført i 1848 af kongen af Sardinien, som på den hvide bjælke tilføjede huset Savoiens våben. Det blev hele det italienske kongeriges flag i 1861. Da kongedømmet blev afskaffet i 1946, blev våbenskjoldet fjernet fra flaget.

Croatia

Kroatien

Det kroatiske flag består af tre vandrette striber i rød, hvid og blå. Kroatiens rigsvåben er placeret i midten af flaget. Det indeholder rød-hvide skaktern, der også bruges på de iøjnefaldende kroatiske landsholdstrøjer, f.eks. fodboldlandsholdets trøjer. Hovedskjoldet krones desuden af fem mindre historiske skjolde.

De tre farver, rød, hvid og blå, er blevet anvendt siden det 19. århundrede, oprindeligt af revolutionære i 1848. Men siden da er midtersymbolet blevet ændret flere gange. Det nuværende flag med rigsvåbnet i midten blev officielt indført i december 1990.

Latvia

Letland

Det rød-hvid-røde flag blev først anvendt af letterne i 1279.

I 1917 besluttede en gruppe lettiske kunstnere at ændre den røde farve til højrød og at gøre den hvide bjælke mindre. Flaget, der var forbudt under den sovjetiske besættelse, blev anerkendt som civilt flag i 1988 og blev genindført som nationalflag i 1990.

Lithuania

Litauen

I 1918 nedsatte regeringen en særlig kommission, der fik til opgave at udforme nationalflaget, og den 19. april samme år godkendtes et flag med tre vandrette bjælker med de samme farver som den litauiske nationaldragt.

Den gule farve står for solen, som symboliserer lys. Farven grøn står for naturen og livet. Rød repræsenterer kærlighed og det blod, der er blevet udgydt for fædrelandet.

Luxemburg

Luxembourg

Farverne på Luxembourgs flag er de samme som på landets våbenskjold. Flaget som er inspireret af den franske trikolore, adskiller sig fra det nederlandske flag ved at have lidt anderledes proportioner og en mindre kraftig blå farve.

Selv om flaget har været et nationalt symbol siden det 19. århundrede, blev det først landets officielle flag i 1972.

Malta

Malta

De to farver på flaget svarer til Johanitterridderne i Jerusalems farver.

I 1942 tildelte den britiske konge George VI øens indbyggere Georgskorset som påskønnelse af deres heltemodige opførsel under anden verdenskrig, og siden har korset indgået i det maltesiske flag. Under korset står mottoet «For gallantry».

Dette flag blev først indført som nationalt symbol i 1964, da Malta blev uafhængigt.

Netherlands

Nederlandene

Det nederlandske flag stammer fra 1579, da Nederlandene erklærede sig uafhængigt.

Dengang var flaget orange, hvidt og blåt, som var Wilhelm I’s dynastiske farver. I løbet af det 17. århundrede blev orange erstattet af rød, men den er stadig den nationale farve, og på helligdage eller ved diplomatiske begivenheder i udlandet ledsages nationalflaget altid af et orange flag.

Dette flag blev officielt indført i 1796, og det blev stadfæstet som nationalflag i 1937.

Det adskiller sig fra det luxembourgske flag ved lidt andre proportioner og en lidt mere kraftig blå farve.

Poland

Polen

Det polske flag består af to vandrette striber, hvor den øverste er hvid og den nederste rød. Disse to farver er de polske nationalfarver. Hvid repræsenterer en hvid ørn, der har været symbol for Polen siden det 13. århundrede. Hvid kombineret med en rød baggrund findes på mange polske bannere, flag og våbenskjold fra fortiden.

Derfor blev det rød-hvide flag officielt valgt som nationalt symbol i 1919 et år efter, at Polen havde erklæret sig uafhængigt.

Portugal

Portugal

I 1910 blev republikken indført, og det blå-hvide kongelige flag blev erstattet af det nuværende rød-grønne flag. Rødt står for revolutionen og grønt for håbet.

Statens våbenskjold står på en globus, som er dannet af ringe. Den symboliserer de portugisiske søfareres store opdagelser.

Dette flag blev officielt indført i 1911.

Romania

Rumænien

Selv om de tre farver, rumænerne holder så meget af, går helt tilbage til Mikael den Tapre (1593-1601), er det trefarvede flag ret nyt. Det dukkede op for første gang i første halvdel af det 19. århundrede og blev indført som Rumæniens nationalflag i 1859, da Alexandru Ioan Cuza blev valgt til arvefyrste af de to provinser Vallakiet og Moldavien.

Slovakia

Slovakiet

Det trefarvede slovakiske flag med vandrette bjælker i hvidt, blåt og rødt dukkede for første gang op i 1848, dog uden våbenskjoldet. Skjoldet, som indeholder tre blå bjerge og et hvidt kors, blev først tilføjet til flaget i 1992, da Slovakiet blev erklæret uafhængigt.

Slovenia

Slovenien

Det slovenske flag, der også indeholder de tre farver, hvid, blå og rød, blev brugt første gang af slovenske patrioter i 1848.

I 1991 blev Slovakiets nye våben taget med på flaget. De står for Triglav, som er de slovenske alpers højeste punkt; de tre gule stjerner på en blå baggrund er det gamle hertugdømme Celjes våbenskjold. De fire små bølger symboliserer floderne og Adriaterhavet.

Spain

Spanien

De rød-gyldne farver har indgået i det nationale våbenskjold siden 1785, men det spanske flag, som det ser ud i dag, blev først indført i 1981.

Kongeriget Spaniens rigsvåben består af et skjold med symbolerne for følgende gamle kongedømmer: Castilien (en borg), Léon (en oprejst løve), Aragonien (fire lodrette røde bjælker på en gylden baggrund) og Navarra (en guldkæde på en rød baggrund), og nederst står en granatblomst, som symboliserer Kongedømmet Grenada.

Herkules’ søjler, som står for Gibraltarstrædet, blev tilføjet af Karl d. 5. som symbol på det spanske kejserriges oversøiske udbredelse. Den søjle, som ordet plus står på, er kronet med en kejserkrone, den anden med en kongekrone. Det nuværende rigsvåben er den spanske kongefamilies våbenskjold med tre gyldne liljer på en blå baggrund, der står for huset Borbon, som igen besteg tronen i 1975.

Sweden

Sverige

Selv om det svenske flag stammer fra det 16. århundrede, blev de nuværende farver og mål fastsat i 1982.

I 1569 befalede kong Johan III, at alle skibe i den svenske flåde skulle bære det gyldne kors.

På flaget, som er inspireret af Dannebrog, gengives farverne fra det svenske rigsvåben fra det 14. århundrede. Farverne står for tre guldkroner på en blå baggrund.

Czech Republic

Tjekkiet

Rød og hvid er Bøhmens traditionelle farver: de optræder på våbenskjold (og står for en hvid løve på et rødt felt) fra 1192.

Det første rød-hvide tjekkiske flag dukkede op under den første verdenskrig og blev Tjekkoslovakiets officielle flag i 1918.

Da det kun bestod af Bøhmens farver, blev den blå farve fra Moraviens og Slovakiets våbenskjold tilføjet i 1920.

Det samme flag blev gjort til Den Tjekkiske Republiks officielle flag i 1992.

Germany

Tyskland

Tysklands nuværende flag, der blev indført den 23. maj 1949, da Forbundsrepublikken Tyskland blev oprettet, henviser til Det Tyske Forbunds flag fra 1848 og Weimar-republikkens flag (1919-1933).

Sort, rødt og gult er Tysklands historiske farver, som man har kunnet se på såvel de uniformer, der blev båret af baron von Lützows frikorps under Napoleons-krigene, som på de prøjsiske flag.

Det er også Det Hellige Tysk-Romerske Kejserriges farver: Sort står for ørnen, rødt står for dens næb og klør, og gult står for det gyldne skjold.

Hungary

Ungarn

Allerede i det 12. århundrede indgik rødt, hvidt og grønt som en væsentlig del i udsmykningen ved kroningsceremonier.

I 1830’erne begyndte patriotiske grupper igen at anvende disse farver, og ved revolutionen i 1848 blev de indført i nationalflaget. Det blev officielt genindført i 1957.

Farverne er de samme som i det ungarske våbenskjold: et rødt skjold, hvide bjælker og et hvidt kors og tre grønne bjerge.

Austria

Østrig

Fra det 13. århundrede havde det østrigske flag et rødt skjold på en vandret hvid bjælke. De rød-hvid-røde bjælker ses for første gang i 1787 på landets militære hæderstegn.

Det nuværende flag blev indført som nationalflag i 1918, og som nationalt våbenskjold i 1921, og den 1. maj 1945 blev det genindført efter den tyske besættelse.


Luk dette vindue og vend tilbage til spillet