Další informace o evropských vlajkách
European Union

Evropská unie a Evropa

Evropskou vlajku tvoří kruh 12 zlatých hvězd na modrém pozadí. Kruh hvězd symbolizuje ideály jednoty, solidarity a harmonie mezi evropskými národy. Počet hvězd nijak nesouvisí s počtem členských zemí EU.

Evropská vlajka označuje nejen Evropskou unii, ale v širším smyslu i Evropu. Historie vlajky sahá do roku 1955, kdy Rada Evropy přijala její návrh pro vlastní účely, především v souvislosti s ochranou lidských práv a podporou evropské kultury. V následujících letech Rada Evropy vedla k přijetí vlajky také vznikající evropské instituce. V roce 1985 byla vlajka přijata lídry EU jako oficiální znak Evropské unie (která tehdy nesla název Evropská společenství).

Belgium

Belgie

Belgická vlajka, odvozená od francouzské trikolóry, připomíná znak vévodství Brabantského, který se datuje do 12. století: pozlacený lev s červenými drápy a červeným jazykem na černém pozadí.

Když v roce 1787 vypuklo Brabantské povstání, nosili Bruselané tříbarevnou rozetu složenou z červené, zlaté a černé v protikladu k barvám Josefa II. (červená, bílá a červená).

Když Belgie v roce 1830 získala nezávislost, byla oficiálně přijata současná vlajka, ale v té době byly pruhy umístěny vodorovně. Následující rok vláda vydala zákon měnící pruhy na svislé.

Bulgaria

Bulharsko

Tři národní barvy – bílá, zelená a červená – se pojí s barvami používanými starou bulharskou armádou. Levé křídlo armády mělo bílé pruhy na kopích a pravé křídlo mělo červené pruhy. Elitní vojáci uprostřed měli zelený pruh, což byla tradiční barva tehdejšího panovníka. Tříbarevnou vlajku poprvé použila první bulharská legie Georgi Rakovského (1861) a potom byla potvrzena jako bulharská státní vlajka v Tarnovské ústavě (1879).

Croatia

Chorvatsko

Chorvatská vlajka se skládá ze tří vodorovných pruhů – červeného, bílého a modrého. Uprostřed vlajky se nachází chorvatský státní znak. Obsahuje červeno-bílou šachovnici – ta bývá i hlavním motivem nápadných dresů sportovních týmů reprezentujících Chorvatsko, jako je například národní fotbalové mužstvo. Hlavní štít je navíc korunován pěti menšími historickými štíty.

Červeno-bílo-modrá trikolóra se používá od 19. století – původně ji zavedli revolucionáři v roce 1848. Znak uprostřed se však od té doby několikrát změnil. Současná vlajka se státním znakem uprostřed byla oficiálně přijata v prosinci 1990.

Denmark

Dánsko

Dánská vlajka, neboli Dannebrog, je pravděpodobně nejstarší na světě. Podle legendy sahá historie vlajky do roku 1219, kdy dánský král Valdemar II., který vedl křižáky do bitvy, viděl na temné obloze bílý kříž a toto vidění interpretoval jako příkaz od Boha, aby zaútočil na Estonce. Červené pozadí má údajně představovat buď temnou oblohu, na které král viděl kříž, nebo krev prolitou při bitvě.

Estonia

Estonsko

Vodorovná trikolóra složená z modré, černé a bílé byla přijata 29. září 1881 estonským studentským sdružením Virona. Při revolucích v letech 1905 a 1917 ji Estonci přijali jako národní vlajku a státním emblémem se stala, když byla 24. února 1918 vyhlášena nezávislost. Vlajka byla znovu přijata v roce 1990, kdy Estonsko znovu získalo nezávislost.

V estonských lidových písních představuje modrá nebe, černá zemi a bílá touhu po svobodě a naději do budoucna.

Podle jiného výkladu modrá symbolizuje vzájemnou důvěru a oddanost, černá předpokládané předky Estonců (lidi v černém oblečení, o kterých píše Herodotos ve svých Dějinách) a bílá sníh, který půl roku pokrývá zemi.

Finland

Finsko

Od 12. století až do začátku 19. století Finsko patřilo ke Švédsku. Po získání nezávislosti v roce 1917 přijalo státní vlajku se skandinávským křížem, která byla založena na švédské vlajce.

Finské plachtařské kluby stejnou vlajku používaly již o půl století dříve, když bylo Finsko ještě pod ruskou nadvládou.

Prvním člověkem, který jako národní barvy navrhl modrou a bílou, byl v roce 1862 básník Zachris Topelius. Následující rok navrhl deník Helsingfors Dagblad bílou vlajku s modrým křížem.

Modrá symbolizuje jezera a oblohu a bílá sněhem pokrytou zem.

France

Francie

Historie francouzské vlajky sahá do doby Francouzské revoluce v roce 1789. Červené, bílé a modré rozety nosili příslušníci národní gardy hned od zahájení revoluce.

Bílá byla barvou monarchie a modrá a červená byly barvami Paříže.

A tak se trikolóra stala znakem revolučního vlastenectví. Červenou, bílou a modrou barvu přijal francouzský lid a brzy byly tyto barvy vidět na praporech a vlajkách.

15. února 1794 se trikolóra stala státní vlajkou. Vlajku navrhl malíř David na příkaz Národního konventu.

Ireland

Irsko

Irská trikolóra, která byla přijata v roce 1830, vychází z francouzské vlajky. Rozmístění barev (zelená, bílá a oranžová) se několikrát měnilo a konečné rozhodnutí padlo až ve dvacátých letech 20. století. Vlajka byla formálně přijata v roce 1937.

Zelená znamená většinové irské národnostní hnutí a oranžová (barva Oranžské dynastie) protestantskou obec. Bílá uprostřed symbolizuje mír mezi oběma skupinami.

Italy

Itálie

Původně se jednalo o vlajku Předalpské republiky, kterou založil Napoleon. Byla ovlivněna francouzskou trikolórou a používala se od roku 1798 do roku 1802.

Znovu ji zavedl v roce 1848 sardinský král, který do bílého pruhu přidal znak dynastie Savojských, a vlajkou celého Italského království se stala v roce 1861. Když monarchie v roce 1946 padla, byl znak odstraněn.

Cyprus

Kypr

Kyperská vlajka, která byla přijata, když Kypr v roce 1960 získal nezávislost, představuje ostrov a dvě olivové ratolesti na bílém pozadí, symbolizující mír mezi Řeky a Turky. Nicméně na jihu ostrova se častěji používá řecká vlajka a na severu zase turecká vlajka.

Žlutá barva ostrova připomíná měď, která se na Kypru těžila od třetího tisíciletí př. n. l. A právě po mědi dostal ostrov své řecké jméno: Kypros.

Lithuania

Litva

V roce 1918 Litevská rada jmenovala speciální komisí, která měla navrhnout státní vlajku. Dne 19. dubna tohoto roku byla schválena vodorovná trikolóra s barvami tradičních litevských krojů.

Žlutá znamená slunce, zdroj světla, a zelená představuje přírodu a život. Červená je barvou lásky a krve prolité při obraně země.

Litevská vlajka byla znovu přijata v roce 1989.

Latvia

Lotyšsko

Červeno-bílo-červený prapor Lotyši poprvé použili v roce 1279.

V roce 1917 se lotyšští umělci rozhodli změnit červenou na karmínovou a bílý pruh zúžit. V době sovětské okupace byla vlajka zakázána, v roce 1988 byla uznána jako občanský emblém a v roce 1990 se opět stala státní vlajkou.

Luxemburg

Lucembursko

Barvy na lucemburské vlajce odpovídají barvám lucemburského znaku. Tato vlajka, inspirovaná francouzskou vlajkou po revoluci, má poněkud odlišné rozměry ve srovnání s holandskou vlajkou a světlejší odstín modré.

I když se používala jako státní emblém od 16. století, oficiální vlajkou se stala až v roce 1972.

Malta

Malta

Dvě barvy na vlajce jsou barvy řádu Rytířů sv. Jana v Jeruzalémě.

Jiřího kříž byl přidán v roce 1942, kdy jej anglický král Jiří VI. udělil ostrovanům za jejich hrdinství při válečném odporu. Na kříži je nápis „For Gallantry“ (Za statečnost).

Vlajka byla oficiálně uznána jako státní emblém až v roce 1964, kdy Malta vyhlásila nezávislost.

Hungary

Maďarsko

Již v 17. století byly červená, bílá a zelená důležitým motivem při korunovačních obřadech.

Ve třicátých letech 19. století začali vlastenečtí občané tyto barvy nosit a během revoluce v roce 1848 byla tato trikolóra přijata jako státní vlajka. Oficiálně byla znovu zavedena v roce 1957.

Barvy odpovídají maďarskému znaku: červený štít, bílé pruhy, patriarchální kříž a tři zelené pahorky.

Netherlands

Nizozemsko

Nizozemská vlajka pochází z roku 1579, kdy Nizozemsko vyhlásilo nezávislost. V té době byla oranžová, bílá a modrá, což byly barvy Viléma Oranžského.

Oranžovou barvu nahradila v 17. století červená, ale oranžová je stále národní barvou a při státních svátcích nebo diplomatických návštěvách v zahraničí je státní vlajka vždy doprovázena oranžovým praporem.

Tato vlajka byla oficiálně přijata v roce 1796 a potvrzena jako národní emblém v roce 1937.

Ve srovnání s vlajkou Lucemburska má poněkud odlišný rozměr a tmavší odstín modré.

Germany

Německo

Současná německá vlajka, která byla přijata 23. května 1949, kdy byla vytvořena Spolková republika Německo, připomíná vlajku Německé federace z roku 1848 a vlajku Výmarské republiky (1919–1933).

Černá, červená a zlatá jsou historické barvy Německa, které na svých uniformách měl dobrovolnický sbor barona von Lützowa během napoleonských válek a které byly na vlajkách Pruska.

Jsou také barvami Svaté říše římské: černá představuje orla, červená jeho zobák a drápy a zlatá pozlacený štít.

Poland

Polsko

Polská vlajka se skládá ze dvou vodorovných pruhů – horního bílého a spodního červeného. Tyto dvě barvy jsou národními barvami Polska. Bílá barva představuje bílého orla, který je symbolem Polska od 13. století. Ve spojení s červeným pozadím se v minulosti objevoval na mnoha polských praporech, vlajkách a znacích.

Proto byla bílo-červená dvojbarevná vlajka v roce 1919, rok po vyhlášení polské nezávislosti, oficiálně přijata jako státní emblém.

Portugal

Portugalsko

V roce 1910, po vytvoření republiky, byla královská bílo-modrá vlajka nahrazena dnešní zeleno-červenou vlajkou. Červená symbolizuje revoluci a zelená naději.

Portugalský znak je umístěn na sféře, která připomíná velké objevy portugalských mořeplavců.

Vlajka byla oficiálně přijata v roce 1911.

Austria

Rakousko

Rakouská vlajka se od 13. století skládala z červeného štítu na vodorovném bílém pruhu. Červeno-bílo-červené pruhy se poprvé objevily v roce 1787 na státním vojenském odznaku.

Současná vlajka byla přijata jako rakouská státní vlajka v roce 1918 a jako občanský emblém v roce 1921 a znovu byla zavedena 1. května 1945, kdy skončila německá okupace.

Romania

Rumunsko

I když se tyto tři barvy, tak drahé Rumunům, datují až do doby Michala Chrabrého (1593–1601), tato tříbarevná vlajka je poměrně nová. Objevila se poprvé v první polovině 19. století a oficiálně byla přijata jako rumunská státní vlajka v roce 1859, kdy byl Alexandr Ioan Cuza zvolen jediným knížetem, čímž došlo ke sjednocení dvou knížectví Valašska a Moldávie.

Slovakia

Slovensko

Slovenská vodorovná bílo-červeno-modrá trikolóra se poprvé objevila v roce 1848, ale bez štítu. Štít, představující tři modré hory a patriarchální bílý kříž na červeném pozadí, byl na vlajku přidán až v roce 1992, kdy Slovensko vyhlásilo nezávislost.

Slovenia

Slovinsko

Slovinskou vlajku, která rovněž obsahuje bílo-modro-červenou trikolóru, poprvé použili slovinští vlastenci v roce 1848.

V roce 1991 byl na vlajku přidán nový slovinský znak. Představuje Triglav, nejvyšší vrchol Slovinských Alp. Tři žluté hvězdy na modrém pozadí jsou převzaté z erbu někdejšího vévodství celjského. Malé vlny symbolizují slovinské řeky a Jaderské moře.

United Kingdom

Spojené království

Současná vlajka Spojeného království, známá jako Union Flag nebo Union Jack, je kombinací křížů:

– svatého Jiří

– svatého Ondřeje

– svatého Patrika

tedy patronů Anglie, Skotska a Irska. Vlajka byla oficiálně přijata v roce 1917.

První verze této vlajky byla vytvořena, když došlo ke sjednocení anglického a skotského království v 17. století. Kříž svatého Patrika byl přidán v roce 1801, když se součástí Spojeného království stalo Irsko.

Czech Republic

Česká republika

Červená a bílá jsou tradiční barvy Čech a objevují se na erbech sahajících až do roku 1192 (bílý lev na červeném pozadí).

První česká červeno-bílá vlajka se objevila během první světové války a v roce 1918 stala se první státní vlajkou Československa.

Vzhledem k tomu, že obsahovala jen barvy Čech, byla v roce 1920 přidána modrá barva Moravy a Slovenska.

Stejná vlajka byla v roce 1992 oficiálně přijata jako státní emblém České republiky.

Greece

Řecko

Když vláda v roce 1822 přijala vlajky řecké armády a námořnictva, byl na všech stejný bílý kříž, symbol křesťanské víry.

Modrá a bílá byly vybrány oficiálně jako emblémy během války o nezávislost. Modrá představuje oblohu a moře a bílá čistotu bojovníků za svobodu.

Devět  vodorovných pruhů představuje devět slabik řeckého úsloví: Eleftheria i Thanatos (Svoboda nebo smrt).

Vlajka byla znovu zavedena v roce 1978.

Spain

Španělsko

Červená a zlatá barva byly vybrány jako státní emblém již v roce 1785, ale současná španělská vlajka byla přijata až v roce 1981.

Znak španělského království se skládá ze štítu nesoucího znak někdejšího království Kastilie (hrad), Leónu (lev stojící na zadních nohách), Aragonie (čtyři svislé červené pruhy na zlatém pozadí) a Navarry (zlatý řetěz na červeném pozadí), s granátovým jablkem, symbolem Granadského království, ve spodní části. Herkulovy sloupy, které představují Gibraltarský průliv, přidal Karel V. na připomínku zámořského rozšiřování své říše. Na sloupu, na němž je slovo plus, je císařská koruna; na druhém sloupu je královská koruna. Současným státním znakem je znak španělské monarchie, symbolizovaný emblémem bourbonské monarchie, která byla obnovena v roce 1975: tři zlaté lilie na modrém pozadí.

Sweden

Švédsko

I když historie švédské vlajky sahá až do 16. století, její současné barvy a rozměry byly přijaty v roce 1982.

Král Jan III. královským výnosem z roku 1569 přikázal, že všechny lodě švédského námořnictva by měly vyvěsit zlatý kříž.

Vlajka, vycházející z dánské vlajky Dannebrog, obsahuje barvy švédského znaku, který pochází ze 14. století a obsahuje tři zlaté koruny na azurově modrém pozadí.


Zavřít toto okno a vrátit se do hry