Ďalšie informácie o európskych vlajkách
European Union

Európska únia a Európa

Európsku vlajku tvorí 12 zlatých hviezd usporiadaných do kruhu na modrom podklade. Kruh hviezd symbolizuje ideály jednoty, solidarity a harmónie medzi národmi v Európe. Počet hviezd nesúvisí s počtom členských štátov EÚ.

Európska vlajka je nielen symbolom Európskej únie, ale aj Európy v širšom zmysle. História vlajky sa datuje do roku 1955, keď Rada Európy, ktorá bráni ľudské práva a propaguje európsku kultúru, prijala jej podobu a začala ju používať. V nasledujúcich rokoch Rada Európy vyzývala vznikajúce európske inštitúcie, aby vlajku takisto prijali za svoj symbol. V roku 1985 ju vedúci predstavitelia EÚ prijali za oficiálny symbol Európskej únie (v tom čase Európskych spoločenstiev).

Belgium

Belgicko

Belgická vlajka, variant francúzskej trikolóry, pripomína erb Brabantského vojvodstva, ktoré sa datuje do 12. storočia: pozlátený lev s červenými pazúrmi a červeným jazykom na čiernom pozadí.

Keď v roku 1787 vypuklo brabantské povstanie, Bruselčania prijali trojfarebnú červeno-zlato-čiernu kokardu, aby sa odlíšili od farieb Jozefa II. (červenej, bielej a červenej).

Keď Belgicko v roku 1830 získalo nezávislosť, prijala sa súčasná vlajka, ale pruhy boli umiestnené vodorovne. Nasledujúci rok vláda schválila zákon, ktorým prijala zvislé pruhy.

Bulgaria

Bulharsko

Tri národné farby – biela, zelená a červená – súvisia s farbami, ktoré používala starobulharská armáda. Ľavé krídlo armády sa odlišovalo bielymi pruhy na kopijách, pravé krídlo malo červené pruhy. Elitné jednotky zoradené v strede mali zelený pruh, čo bola v tých časoch tradičná farba panovníka. Túto trojfarebnú vlajku prvýkrát použila Prvá bulharská légia Georgia Rakovského (1861) a následne bola v Turnovskej ústave potvrdená ako národná vlajka Bulharska (1879).

Croatia

Chorvátsko

Chorvátsku vlajku tvoria tri vodorovné pruhy červenej, bielej a modrej farby. Znak Chorvátska je umiestnený v strede vlajky. Skladá sa z červeno-bielej šachovnice, ktorá je tiež súčasťou originálnych dresov chorvátskych národných športových družstiev, ako je napríklad národné futbalové mužstvo. Nad hlavným štítom sa klenie koruna tvorená piatimi menšími historickými štítmi.

Červeno-bielo-modrá trikolóra sa používa od 19. storočia, a to od roku 1848, keď ju pôvodne začali používať revolucionári. Hlavný znak sa však odvtedy niekoľkokrát zmenil. Súčasná podoba vlajky so znakom umiestneným v strede bola oficiálne prijatá v decembri v roku 1990.

Cyprus

Cyprus

Cyperská vlajka bola prijatá po získaní nezávislosti v roku 1960 a predstavuje ostrov a dve olivové vetvičky na bielom pozadí, čo symbolizuje mier medzi gréckym a tureckým obyvateľstvom. Na juhu ostrova sa však častejšie vystavuje grécka vlajka, na severe zas turecká.

Žltá farba ostrova predstavuje meď, ktorá sa na Cypre ťaží od tretieho tisícročia pred naším letopočtom. Slovo meď (po latinsky cuprum) v podstate pochádza z gréckeho názvu pre Cyprus Kypros.

Denmark

Dánsko

Dánska vlajka – Dannebrog – je pravdepodobne najstaršia vlajka na svete. Legenda hovorí, že vlajka sa datuje do roku 1219, kedy dánsky kráľ Valdemar II., ktorý viedol križiakov do bitky, uvidel biely kríž rysujúci sa na temnej oblohe a toto videnie si vyložil ako príkaz od Boha k útoku na Estóncov. Traduje sa, že červené pozadie predstavuje buď tmavú oblohu, na ktorej kráľ videl kríž, alebo krv preliatu v bitke.

Estonia

Estónsko

Vodorovnú modro-čierno-bielu trikolóru prijal 29. septembra 1881 spolok estónskych študentov Viron. Počas revolúcií v rokoch 1905 a 1917 si ju estónsky ľud osvojil ako národnú vlajku a po vyhlásení nezávislosti 24. februára 1918 sa stala štátnym znakom. K opätovnému prijatiu došlo v roku 1990, kedy Estónsko získalo nezávislosť.

V estónskych ľudových piesňach modrá farba predstavuje nebo, čierna zem a biela túžbu po slobode a nádej do budúcnosti.

Podľa alternatívnej interpretácie modrá symbolizuje vzájomnú dôveru a lojalitu, čierna predpokladaných predkov Estóncov (ľudí oblečených v čiernom, ktorých spomína Herodotos vo svojom diele Dejiny) a biela znamená sneh, ktorý na pol roka zakryje celú krajinu.

France

Francúzsko

Francúzska vlajka sa datuje do francúzskej revolúcie v roku 1789. Národná garda nosila červené, biele a modré kokardy hneď od začiatku revolúcie.

Biela bola farbou monarchie, zatiaľ čo modrá a červená boli farby Paríža.

Trojfarebná kokarda sa tak stala symbolom revolučného vlastenectva. Francúzi prijali červenú, bielu a modrú farbu a tie sa čoskoro začali objavovať na práporoch a zástavách.

15. februára 1794 sa trikolóra stala štátnou vlajkou. Vlajku navrhol maliar David na príkaz národného zhromaždenia.

Finland

Fínsko

Fínsko od 12. storočia až do začiatku 19. storočia patrilo Švédsku. Po získaní nezávislosti v roku 1917 prijalo štátnu vlajku so škandinávskym krížom, vychádzajúcu zo švédskej vlajky.

Fínske plachetnice sa už pred polstoročím plavili pod touto vlajkou, kým Fínsko bolo ešte stále pod ruskou nadvládou.

Prvý človek, ktorý navrhol modrú a bielu ako národné farby, bol básnik Zachris Topelius v roku 1862. V nasledujúcom roku denník Helsingfors Dagblad navrhol bielu vlajku s modrým krížom.

Modrá predstavuje jazerá a oblohu, biela zas zasneženú krajinu.

Greece

Grécko

Keď v roku 1822 vláda prijala vlajky gréckej armády a námorníctva, všetky mali rovnaký biely kríž, symbol kresťanskej viery.

Modrá a biela boli oficiálne zvolené ako symboly počas vojny za nezávislosť. Modrá farba predstavuje oblohu a more a biela farba čistotu bojovníkov za slobodu.

Deväť vodorovných pruhov odkazuje na deväť slabík gréckeho výrazu: Eleftheria i Thanatos (Sloboda alebo smrť).

Táto vlajka sa znova zaviedla v roku 1978.

Netherlands

Holandsko

Holandská vlajka pochádza z roku 1579, kedy Holandsko vyhlásilo nezávislosť. V tej dobe bola oranžová, biela a modrá, vo farbách Viliama Oranžského.

Oranžovú v priebehu 17. storočia nahradila červená, stále však zostáva národnou farbou a pri štátnych sviatkoch alebo diplomatických návštevách v zahraničí štátnu vlajku vždy dopĺňa oranžová zástava.

Vlajka bola oficiálne prijatá v roku 1796 a v roku 1937 bola potvrdená ako štátny symbol.

Má trochu iné proporcie ako luxemburská vlajka a tmavší odtieň modrej.

Lithuania

Litva

V roku 1918 Litovská rada vymenovala osobitný výbor, ktorý mal navrhnúť národnú vlajku. Dňa 19. apríla bola schválená horizontálna trikolóra vo farbách tradičného litovského odevu.

Žltá predstavuje slnko, zdroj svetla, pričom zelená symbolizuje prírodu a život. Červená je farba lásky a krvi preliatej na obranu vlasti.

Litovská vlajka bola obnovená v v roku 1989.

Latvia

Lotyšsko

Červeno-bielo-červený prápor Lotyši použili prvýkrát v roku 1279.

V roku 1917 sa lotyšskí umelci rozhodli zmeniť červenú na karmínovú a zúžiť biely pruh. Vlajka bola počas sovietskej okupácie zakázaná, ale v roku 1988 bola uznaná za občiansky symbol a v roku 1990 sa znova stala štátnou vlajkou.

Luxemburg

Luxembursko

Na luxemburskej vlajke sú použité farby luxemburského znaku. Vlajka inšpirovaná francúzskou porevolučnou vlajkou má trochu iné rozmery ako holandská vlajka a svetlejší odtieň modrej.

Hoci sa už od 16. storočia používa ako štátny symbol, oficiálnou vlajkou sa stala až v roku 1972.

Malta

Malta

Dve farby použité na vlajke sú farbami rytierov rádu sv. Jána v Jeruzaleme.

V roku 1942 bol pridaný gregoriánsky kríž, ktorý kráľ Juraj VI. Anglický udelil ostrovanom ako uznanie za ich hrdinský odpor v čase vojny. Na kríži je nápis „Za statočnosť“.

Vlajka bola oficiálne prijatá ako štátny symbol až v roku 1964, kedy Malta vyhlásila nezávislosť.

Hungary

Maďarsko

Už v 17. storočí boli červená, biela a zelená dôležitým motívom pri korunováciách.

V 30. rokoch 19. storočia začali tieto farby nosiť vlastenci a počas revolúcie v roku 1848 sa trikolóra prijala ako národná vlajka. K jej oficiálnemu znovuzavedeniu došlo v roku 1957.

Použité farby sú farbami maďarského štátneho znaku: červený štít, biele pruhy, patriarchálny kríž a zelené trojvršie.

Germany

Nemecko

Súčasná nemecká vlajka, ktorá bola prijatá 23. mája 1949, v deň založenie Nemeckej spolkovej republiky, pripomína vlajku Nemeckej federácie z roku 1848 a vlajku Weimarskej republiky (1919 – 1933).

Čierna, červená a zlatá sú historické farby Nemecka, ktoré nájdeme na uniformách členov Freikorps baróna von Lützowa počas napoleonských vojen, ako aj na pruskej vlajke.

Zároveň ide o farby Svätej ríše rímskej: čierna je zastúpená na orlici, červená na jej zobáku a pazúroch a zlatá na pozlátenom štíte.

Portugal

Portugalsko

V roku 1910, kedy vznikla republika, bola kráľovská bielo-modrá vlajka nahradená dnešnou zeleno-červenou vlajkou. Červená znamená revolúciu a zelená nádej.

Portugalský znak položený na guli symbolizuje významné objavy portugalských moreplavcov.

Vlajka bola oficiálne prijatá v roku 1911.

Poland

Poľsko

Poľskú vlajku tvoria dva vodorovné pruhy, z ktorých horný je biely a dolný červený. Tieto dve farby sú národnými farbami Poľska. Biela farba reprezentuje bielu orlicu, ktorá je symbolom Poľska od 13. storočia. Spolu s červeným pozadím bola v minulosti súčasťou mnohých poľských zástav, vlajok a erbov.

V roku 1919, rok po vyhlásení nezávislosti Poľska, sa preto dvojfarebná červeno-biela vlajka prijala ako štátny znak.

Austria

Rakúsko

Rakúsku vlajku už od 13. storočia tvoril červený štít na vodorovnom bielom pruhu. Červeno-bielo-červené pruhy sa po prvýkrát objavili v roku 1787 na štátnych vojenských odznakoch.

Súčasná vlajka bola prijatá ako rakúska štátna vlajka v roku 1918 a ako občiansky znak v roku 1921. K jej obnoveniu došlo 1. mája 1945, kedy sa skončila nemecká okupácia.

Romania

Rumunsko

Hoci tieto tri farby, Rumunom také vzácne, sa datujú do doby Michala Statočného (1593 – 1601), trojfarebná vlajka je pomerne nová. Po prvýkrát sa objavuje v prvej polovici 19. storočia a v roku 1859 bola oficiálne prijatá ako rumunská štátna vlajka, keď bol Alexandru Ioan Cuza zvolený za jediného princa, ktorý znova zjednotil dve provincie Valašska a Moldavska.

Slovakia

Slovensko

Horizontálna bielo-modro-červená trikolóra Slovenska sa objavila po prvýkrát v roku 1848, ale bez znaku. Znak, ktorý tvorí modré trojvršie a patriarchálny biely kríž na červenom pozadí, bol pridaný do vlajky až v roku 1992, kedy Slovensko získalo nezávislosť.

Slovenia

Slovinsko

Slovinskú vlajku, ktorá tiež pozostáva z bielo-modro-červenej trikolóry, začali prvýkrát používať slovinskí vlastenci v roku 1848.

V roku 1991 bola doplnená o nový slovinský znak. Predstavuje Triglav, najvyšší slovinských Alpy. Tri žlté hviezdy na modrom pozadí pochádzajú z erbu bývalého vojvodstva Celje. Vlnky symbolizujú slovinské rieky a Jadran.

United Kingdom

Spojené kráľovstvo

Súčasná vlajka Spojeného kráľovstva, označovaná aj ako Union Flag alebo Union Jack, je kombinácia týchto krížov:

– svätého Juraja

- svätého Andreja

- svätého Patrika

príslušných patrónov Anglicka, Škótska a Írska. Oficiálne bola prijatá v roku 1917.

Prvá verzia vlajky vznikla pri spojení kráľovstva Anglicka a Škótska v 17. storočí. Kríž svätého Patrika bol pridaný v roku 1801, kedy bolo Írsko pričlenené k Spojenému kráľovstvu.

Italy

Taliansko

Pôvodne išlo o vlajku Cisalpskej republiky, ktorú založil Napoleon. Bola ovplyvnená francúzskou trikolórou a používala sa od roku 1798 do roku 1802.

V roku 1848 ju obnovil kráľ Sardínie, ktorý ju dopnil o erb savojskej dynastie na bielom pruhu. V tejto podobe sa neskôr v roku 1861 stala vlajkou celého Talianskeho kráľovstva. V roku 1946 po páde monarchie bol erb odstránený.

Ireland

Írsko

Írska trikolóra, prijatá v roku 1830, vychádza z francúzskej vlajky. Usporiadanie farieb (zelenej, bielej a oranžovej) sa niekoľkokrát menilo a konečné rozhodnutie padlo až v roku 1920. Vlajka bola oficiálne prijatá v roku 1937.

Zelená symbolizuje prevažne írske národné hnutie a oranžová (farba oranžskej dynastie) symbolizuje protestantskú komunitu. Biela v strede symbolizuje mier medzi oboma komunitami.

Czech Republic

Česká republika

Červená a biela sú tradičné farby Čiech, zastúpené aj na erbe z roku 1192 (biely lev na červenom pozadí).

Prvá česká červeno-biela vlajka sa objavila počas prvej svetovej vojny a v roku 1918 sa stala prvou štátnou vlajkou Československa.

Keďže predstavovala len farby Čiech, v roku 1920 k nej bola pridaná modrá farba Moravy a Slovenska.

Rovnaká vlajka bola oficiálne prijatá ako štátny znak Českej republiky v roku 1992.

Spain

Španielsko

Červená a zlatá boli vybrané za štátny symbol v roku 1785, ale súčasná španielska vlajka bola prijatá až v roku 1981.

Znak Španielskeho kráľovstva sa skladá zo štítu s erbmi bývalých kráľovstiev Kastílie (hrad), Leónu (lev v skoku), Aragónska (štyri zvislé červené pruhy na zlatom pozadí) a Navarry (zlatá reťaz na červenom pozadí) s granátovým jablkom, symbolom kráľovstva Granada, v spodnej časti. Herkulove stĺpy predstavujúce Gibraltársky prieliv pridal Karol V., aby pripomínali expanziu jeho ríše do zámoria. Nad pilierom s nápisom plus sa nachádza cisárska korunu, nad druhým pilierom sa nachádza kráľovská koruna. Súčasný štátny znak predstavuje erb španielskej monarchie symbolizovaný znakom bourbonskej monarchie, ktorá bola obnovená v roku 1975: tri zlaté ľalie na modrom pozadí.

Sweden

Švédsko

Hoci švédska vlajka sa datuje do 16. storočia, jej súčasné farby a proporcie boli prijaté v roku 1982.

Kráľ Johan III. kráľovským dekrétom z roku 1569 nariadil, aby sa všetky plavidlá švédskeho námorníctva plavili pod zlatým krížom.

Vlajka, vychádzajúca z dánskej vlajky Dannebrog, nesie farby švédskeho znaku, ktorý sa datuje do 14. storočia, a skladá sa z troch zlatých koruniek na blankytne modrom pozadí.


Zatvoriť toto okno a vrátiť sa do hry