Cosán nascleanúna

kids-corner

Cúinne na bPáistí

Cúinne na bPáistí

Cúinne na bPáistí

Déanann an AE dea-obair ar ár son in a lán bealaí, m.sh. caomhnú na tuaithe, féachaint chuige go bhfuil an bia a ithimid sábháilte, glaonna gutháin agus téacsanna a dhéanamh níos saoire dúinn, an troid i gcoinne na coireachta agus a lán lán eile.

Oibríonn an AE freisin chun an saol a fheabhsú do pháistí agus do dhaoine óga. Bíodh do chearta ar eolas agat – na rudaí ba chóir súil a bheith agat leo agus na rudaí nach gá duit cur suas leo.

Tá an oiread sin ann le heolas a chur air – seo an áit cheart le tosú! Bain sult as!

Cuir eolas ar do chearta

Is do pháistí agus do dhéagóirí cosúil LEATSA an suíomh gréasáin seo faoi chearta na bpáistí. Tig leat cluichí a imirt, cartúin agus físeáin a fheiceáil agus eolas a chur ar do chearta. Cuirfidh tú eolas ar an duine ba chóir teagmháil a dhéanamh leis i do thír féin má cheapann tú nach bhfuil á chaitheamh go cóir leat. Treoróidh Oli, Ana agus a gcairde thú!

Buail isteach

An AE: cad atá i gceist leis?

Cad atá ar eolas agat faoin Aontas Eorpach (AE)?

An raibh a fhios agat go bhfuil cónaí ar bhreis is 500 milliún duine san Aontas Eorpach?

An raibh a fhios agat go bhfuil 24 teanga oifigiúil á labhairt san Aontas Eorpach?

Agus gur cruthaíodh an tAontas Eorpach breis is 50 bliain ó shin agus gur mhéadaigh sé ó 6 thír go 28 tír?

Ar chuala tú faoi bhratach gorm na hEorpa leis an dá réalta órga dhéag?

Gliogáil anseo le go leor eolais eile a fháil faoin AE!

Cuirimis aithne ar an Eoraip!

28 Ballstát atá san AE. Tá stair, tíreolas agus cultúr ar leith i ngach ceann díobh. Tástáil do chuid eolais i gcluiche – imir leat féin nó cuir dúshlán roimh chairde.

EOLAS12+

Taisteal Staire

Tráth na gCeist ina dtástálfaidh tú an méid atá ar eolas agat faoi stair na hEorpa. Déan an spáslong a stiúradh go dtí an freagra ceart, ach seachain na dreigítí!

12+

Cíoradh Cuimhne

Is eachtrannach ón gcianspás tú ar cuairt ar an Domhan.  Tástáil do chuid eolais faoin AE agus na 28 Ballstát. Imir leat féin nó cuir dúshlán roimh chairde – beidh do chuimhne á cíoradh go domhain agat!.

12+

€ACNAMAÍOCHT

Is é an Banc Ceannais Eorpach a chinneann an méid airgid atá i gcúrsaíocht san Eoraip. Tá sé mar aidhm ag an mBanc praghsanna cobhsaí a chinntiú ar mhaithe le gach éinne. An féidir leat an ráta úis ceart a shocrú le go bhfanfaidh an ráta boilscithe íseal?

EOLAS12+

Oileán an bhoilscithe

Téann díbhoilsciú, boilsciú agus róbhoilsciú i bhfeidhm go héagsúil ar ghrúpaí éagsúla sa tsochaí. Déan turas timpeall oileáin agus feicfidh tú a dtionchar; tástáil do chuid eolais ansin.

EOLAS12+

Cluiche eitilte

Déan d’eitleán a stiúradh trí bhacainní éagsúla agus baileoidh tú pointí má fhreagraíonn tú ceisteanna faoin AE agus faoi do chearta.

12+

Aimsigh na gnéithe slándála!

Tá ceithre bhealach ann le seiceáil an bhfuil nóta bainc bréagach nó nach bhfuil. An bhfeiceann tú iad?

EOLAS12+

Cluiche snúcair

An raibh a fhios agat go bhfuil sé de cheart agat bheith sábháilte, aire cheart a fháil, bia folláin a fháil, dochtúir a fheiceáil má tá tú tinn, foghlaim, imirt agus scíth a ligean? Imir cluiche snúcair agus faigh eolas ar na cearta uile atá agat!

12+

Euro Run

Cuidigh Anna agus Alex boinn agus nótaí airgeadra an AE a bhailiú. Tá an euro in úsáid ag 19  dtír. Seachain na snaganna breaca agus na falsaitheoirí airgid – goidfidh siad do chuid airgid!

EOLAS9+

LinguaGo!

24 teanga oifigiúil atá san AE. Aimsigh iad agus seachain na damháin alla le pointí a scóráil. Beidh ort a bheith an-tapa!

9+

Cluiche balún

Teastaíonn ó Pixel, Urso, Kangi, Blu, Nina, Max agus Bob eolas a thabhairt duit faoi do chearta, ach gabhadh iad ar oileán i bhfad i gcéin. Déan iad a scaoileadh saor trína léiriú go bhfuil do chearta ar eolas agat agus déan do bhealach amach as an bhfásach chun na saoirse.

9+

Cárb as an bonn airgid?

Tá an t-airgeadra céanna in úsáid ag 19 dtír san AE – an euro. Tá a dhearadh féin ag gach tír. An dtig leat an bonn ceart a chur leis an tír cheart?

Ceisteanna 112

Níl ach uimhir amháin éigeandála – 112 – in úsáid ar fud an AE, rud a chiallaíonn gur féidir teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála go tapa, bíodh tú sa bhaile nó thar lear. An bhfuil a fhios agat le hí a úsáid? Tástáil thú féin sa tráth na gceist seo!

Tumadh agus comhaireamh

Tá an euro in úsáid i 19 dtír san AE. An aithníonn tú na boinn euro éagsúla? Snámh tríd an bhfarraige agus bailigh an méid airgid a shocraigh tú. Ach seachain na smugairlí róin!

Taistealaí Staire

Ní raibh an euro againn i gcónaí. Déan taisteal tríd an stair agus bailigh na seanairgeadraí ach seachain na badhba agus na damháin alla!

Cluiche cuimhne

Tá a bratach féin ag gach tír san AE. Iompaigh na cártaí agus déan iarracht na péirí bratacha a mheaitseáil. Cuir eolas ar an mbrí atá leis na dathanna i ngach bratach.

EOLAS6+

Puzal pictiúir

Tá go leor foirgneamh agus séadchomharthaí cáiliúla sna 28 tír san AE. Roghnaigh ceann amháin agus tarraing timpeall na píosaí go mbeidh pictiúr amháin agat.

6+

Puzal nótaí bainc

Tá an euro in úsáid i 19 dtír san AE. Tá seacht nóta dhifriúla euro ann, idir €5 agus €500. Cuir na píosaí le chéile le nóta bainc euro a chruthú.

EOLAS6+

Puzal 112

Ní gá dul ag lorg uimhir ghutháin do na póilíní ná don otharcharr i dtír eile san AE – 112 a bhíonn ann i gcónaí. Cuir le chéile an puzal le pictiúr de na seirbhísí éigeandála a fheiceáil.

EOLAS6+

Leabhar dathúcháin

Roghnaigh na dathanna is fearr leat a chur ar Ana agus Oli, Pixel, Urso, Kangi, Blu, Nina, Max agus Bob agus tabharfaidh siad eolas duit faoi do chearta.

6+

Míreanna mearaí

Cuir le chéile na míreanna mearaí go bhfeicfidh tú Ana agus Oli, Pixel, Urso, Kangi, Blu, Nina, Max agus Bob agus tabharfaidh siad eolas duit faoi do chearta.

6+

Feirmeoireacht orgánach

Cuidíonn an fheirmeoireacht orgánach bia níos folláine a fháil agus tugtar aire cheart do na hainmhithe. Meaitseáil na cártaí agus aimseoidh tú a lán bianna a dhéantar ar an mbealach seo.

EOLAS6+