Juridisk meddelelse | Nyt på EUROPA | Indeks | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt
EU-institutioner og andre organerSpring bjælke med sprogvalg over (genvejstast=2)
EUROPA > EU-institutioner og andre organer > Finansielle organer > Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) blev oprettet i 1994 for at hjælpe små virksomheder. Aktiemajoriteten ejes af Den Europæiske Investeringsbank, og Fonden udgør sammen med Investeringsbanken den såkaldte EIB-gruppe.

Sidens top

Hvad laver Fonden?

EIF skaffer risikovillig kapital til små virksomheder (SMV), særlig nye virksomheder og teknologiorienterede virksomheder. EIF stiller også garanti over for finansieringsinstitutter (f.eks. banker) til dækning af deres lån til SMV.

EIF er ikke et kreditinstitut, da Fonden hverken kan yde lån eller tilskud til virksomheder eller foretage direkte investeringer i virksomheder. Derimod arbejder Fonden gennem banker og andre finansielle mellemmænd. EIB anvender enten egne midler eller midler, der betros af EIB eller Den Europæiske Union.

Fonden er aktiv i EU's medlemsstater og i Kroatien, Tyrkiet og de tre EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge).

Sidens top
 
Nyt
Det ungarske rådsformandskab
New
EU-institutionernes og organernes netsteder
Parlamentet
Rådet
Formandskabet
Kommissionen
Domstolen
Revisionsretten
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
Investeringsbanken
Investerings-fonden
Centralbanken
Ombudsmand
Europæisk tilsynsførende for databeskyttelse
Den Europæiske Unions Publikationskontor
Det Europæiske Personale- udvælgelseskontor
Europæiske Forvaltningsskole
EU’s agenturer
Juridisk meddelelse | Nyt på EUROPA | Indeks | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt | Sidens top