Navigačný riadok

  • EUROPA
  • O tejto lokalite
  • Kontakt

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Obrátili ste sa na správcu webových stránok EUROPA (EUROPA Webmaster). Túto e-mailovú schránku spravuje Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu. Všimnite si, že zbierame len osobné údaje v rozsahu potrebnom na zaslanie odpovede na vašu otázku. Ak riadiaci tím e-mailovej schránky nie je schopný odpovedať na vašu otázku, prepošle váš e-mail príslušnému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka zaslaná.

Kto má prístup k vašim údajom?

Prístup k vašim údajom má tím zamestnancov Komisie zodpovedných za danú e-mailovú schránku a zamestnanec poverený ochranou osobných údajov na Generálnom riaditeľstve pre komunikáciu.

Ako je zabezpečená ochrana vašich údajov?

Údaje, ktoré boli zozbierané prostredníctvom tejto e-mailovej schránky, nebudú poskytnuté osobám mimo Európskej komisie. V rámci Komisie budú mať prístup k vašim údajom len poverení zamestnanci, ktorí na prístup k týmto údajom potrebujú používateľské číslo (user ID) a heslo.

Ako získate prístup k vašim údajom?

K uloženým údajom nemáte priamy prístup. Ak si želáte upraviť alebo vymazať ktorýkoľvek poskytnutý údaj, alebo ak máte otázku alebo žiadosť týkajúcu sa tohto údaju, zašlite e-mail na: EUROPA-Koordinačný-tím.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Všetky prijaté údaje sa uchovávajú maximálne 1 rok.

Právny základ

Viac informácií o právnych záväzkoch Európskej komisie v oblasti ochrany osobných údajov nájdete na stránke Komisie, na ktorej je uvedené dôležité právne upozornenie.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?