Navigācijas ceļš

  • EUROPA
  • Par šo vietni
  • Kontakti

Paziņojums par privātumu

Jūs esat sazinājušies ar EUROPA tīmekļa pārzini. Šī ir Komunikācijas ģenerāldirektorāta elektroniskā pastkastīte. Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu personas datus izmanto tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, lai nosūtītu jums atbildi. Ja par pastkastīti atbildīgās personas nespēs atbildēt uz jūsu jautājumu, tās pārsūtīs jūsu vēstuli attiecīgajam dienestam. Jūs pa elektronisko pastu informēs, kuram dienestam jūsu jautājums nosūtīts.

Kam ir pieejami jūsu dati?

Jūsu dati ir pieejami tiem Komisijas darbiniekiem, kas ir atbildīgi par šo pastkastīti, kā arī amatpersonai Komunikācijas ģenerāldirektorātā, kura ir atbildīga par privātuma aizsardzību.

Kā jūsu datus aizsargā?

Uz šo pastkastīti nosūtītos datus nepaziņos nevienam ārpus Eiropas Komisijas. Komisijā tikai izraudzītām amatpersonām ir pieejami jūsu dati, un šim nolūkam ir vajadzīgs lietotāja vārds un parole.

Kā varat piekļūt saviem datiem?

Glabātie dati jums nav tieši pieejami. Ja vēlaties izmainīt vai dzēst kādus no sniegtajiem datiem vai ja jums ir jautājums vai prasība, kas attiecas uz šo informāciju, lūdzu, nosūtiet EUROPA-Coordination-Team adresētu e- pastu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Visus saņemtos datus glabā ne ilgāk par vienu gadu.

Juridiskais pamatojums

Vairāk informācijas par Eiropas Komisijas juridiskajām saistībām attiecībā uz lietotāju privātumu var iegūt mūsu juridiskā paziņojuma lapā.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?