Διαδρομή πλοήγησης

  • EUROPA
  • Γενικά
  • Επικοινωνία

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Έχετε έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του ιστού EUROPA . Αυτή η ταχυδρομική θυρίδα διαχειρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Σημειωτέον ότι ζητούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στον βαθμό που αυτό μας είναι απαραίτητο για να σας απαντήσουμε. Σε περίπτωση που η ομάδα διαχείρισης της ταχυδρομικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα παραπέμψει το ηλεκτρονικό σας μήνυμα (E-mail) στην αρμόδια υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για το ποια είναι η υπηρεσία στην οποία έχει παραπεμφθεί η ερώτησή σας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας;

Στα στοιχεία σας έχουν πρόσβαση μια ομάδα υπαλλήλων της Επιτροπής αρμόδια για αυτήν την ταχυδρομική θυρίδα, καθώς επίσης και ο υπάλληλος ο οποίος είναι αρμόδιος για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας.

Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα στοιχεία σας;

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω αυτής της ταχυδρομικής θυρίδας δεν πρόκειται να ανακοινωθούν σε κανέναν εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντός της Επιτροπής, μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας, εφόσον διαθέτουν ταυτότητα χρήστη (User ID) και κωδικό πρόσβασης (passoword).

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας;

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα αποθεματοποιημένα στοιχεία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να απαλείψετε κάποιο από τα στοιχεία που έχετε δηλώσει, ή σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση ή αίτημα όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: EUROPA-Coordination-Team.

Επί πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα στοιχεία σας;

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνουμε τα διατηρούμε επί ένα έτος κατ'ανώτατο όριο.

Νομική βάση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών, διατίθενται στην σελίδα μας η οποία περιέχει την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;