Cesta

  • EUROPA
  • O těchto stránkách
  • Kontakt

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kontaktovali jste správce portálu EUROPA. Tuto schránku spravuje generální ředitelství pro komunikaci. Rádi bychom vás informovali, že vaše osobní údaje shromažďujeme jen v rozsahu nutném pro zaslání odpovědi. V případě, že tým pracovníků mající na starost správu schránky nebude schopen váš dotaz zodpovědět, přepošle váš e-mail příslušnému útvaru. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán.

Kdo má přístup k vašim údajům?

K vašim údajům má přístup tým úředníků Komise zodpovědný za tuto schránku a úředník mající na starosti ochranu osobních údajů v generálním ředitelství pro komunikaci.

Jak jsou vaše údaje chráněny?

Údaje zaslané prostřednictvím elektronické pošty nejsou sdělovány nikomu mimo Evropskou komisi. V rámci Komise k nim mají přístup pouze určení úředníci, kteří disponují zvláštním uživatelským jménem a heslem.

Jak se dostanete ke svým údajům?

K uloženým údajům nemáte přímý přístup. Přejete-li si upravit nebo vymazat některé údaje, které jste nám poslali, nebo máte-li dotaz ohledně těchto informací, zašlete prosím e-mail na: EUROPA-Coordination-Team.

Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Veškeré zaslané údaje uchováváme nejdéle po dobu 1 roku.

Právní základ

Více informací o právních závazcích Evropské komise týkajících se ochrany osobních údajů uživatelů naleznete v důležitém právním upozornění.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?